کانال تلگرام گالیور
تور زمینی ترابزون سامسون نوروز و بهار ( فروردین اردیبهشت خرداد ) : گالیور کلاب
سامسون ترکیه

تور زمینی ترابزون سامسون نوروز و بهار ( فروردین اردیبهشت خرداد )

تور زمینی ترابزون سامسون نوروز و بهار 1400 .

.