تفلیس

تور تفلیس ویژه نوروز و بهار 99 گرجستان (فروردین+اردیبهشت+خرداد)

تور گرجستان

مسافران نوروز و بهار 99 تفلیس توجه داشته باشند که اطلاعات و تصاویر مربوط به هر هتل تور گرجستان ویژه نوروز و بهار (فروردین+اردیبهشت+خرداد) 99 (تفلیس) در همین صفحه موجود است . عزیزان دقت کنند که قیمت های زیر برای 3 شب تنظیم شده است و در صورت درخواست میتوانند شبهای بیشتری را در تفلیس بگذرانند.

ردیفهتلرتبهدو تختهیک تختهکودک بدون تختکودک با تخت
1هتل باتونی*32,435,0002,670,0002,390,0002,395,000
2یورآسیا*32,460,0002,705,0002,390,0002,395,000
3وانیلا اسکای گرجستان*32,670,0003,135,0002,490,0002,515,000
4هتل جی اند جی*2,890,0003,565,0002,490,0002,590,000
5هتل توسکانو*32,890,0003,565,0002,490,0002,590,000
6هتل جی ان جی*42,945,0003,685,0002,490,0002,590,000
7هتل گورو*33,020,0003,565,0002,490,0002,590,000
8هتل بتلم*3,085,0003,955,0002,490,0002,785,000
9هتل پریماورا*43,135,0004,075,0002,490,0002,785,000
10هتل لو پلازا*43,200,0003,995,0002,490,0002,670,000
11هتل ودزیزی*43,565,0004,735,0002,490,0003,175,000
12هتل ورا پالاس*43,565,0004,735,0002,490,0003,175,000
13هتل گالری این*33,670,0004,930,0002,490,0002,785,000
14هتل ردلاین*43,760,0004,930,0002,490,0002,785,000
15هتل کالاشی*33,800,0005,125,0002,490,0003,370,000
16هتل دولابوری*33,865,0005,125,0002,490,0003,370,000
17هتل ایوریا این*43,865,0005,125,0002,490,0003,370,000
18هتل تریبکا*33,955,0005,515,0002,490,0003,370,000
19هتل آستوریا تفلیس*34,255,0006,295,0002,490,0003,840,000
20رامادا انکور تفلیس*34,255,0006,295,0002,490,0003,840,000
21هتل هالیدی این*44,335,0006,450,0002,490,0003,840,000
22هتل پرفرنس هیولینگ*54,450,0006,685,0002,490,0003,840,000
23هتل رادیسون بلو ایوریا*55,125,0008,050,0002,490,0005,010,000
24هتل بیلتمور تفلیس*57,075,00010,390,0002,490,000ندارد

1.هتل باتونی

هتل باتونیهتل باتونیهتل باتونیهتل باتونیهتل باتونی

Address: R. Mamisashvili#1, 0152 Tbilisi City, Georgia

2.یورآسیا

یورآسیایورآسیایورآسیایورآسیایورآسیا

Address: Javakheti Second Turn 1A, 0182 Tbilisi City, Georgia 

3.وانیلا اسکای گرجستان

وانیلا اسکای گرجستانوانیلا اسکای گرجستانوانیلا اسکای گرجستانوانیلا اسکای گرجستانوانیلا اسکای گرجستان

Address: Mtskheta Nataxtari, 0176 Natakhtari, Georgia

4.هتل جی اند جی

هتل جی اند جیهتل جی اند جیهتل جی اند جیهتل جی اند جیهتل جی اند جی

Address: Zaziashvili street, 13, 0102 Tbilisi City, Georgia

5.هتل توسکانو

هتل توسکانوهتل توسکانوهتل توسکانوهتل توسکانوهتل توسکانو

Address: Sairme gora 4, Saburtalo, 0194 Tbilisi City, Georgia

6.هتل جی ان جی

هتل جی ان جیهتل جی ان جیهتل جی ان جیهتل جی ان جیهتل جی ان جی

Address: G. Svanidze Street 4, Vake, 0172 Tbilisi City, Georgia

7.هتل گورو

هتل گوروهتل گوروهتل گوروهتل گوروهتل گورو

Address: 21 Likhauri Street, Saburtalo, 0160 Tbilisi City, Georgia

8.هتل بتلم

هتل بتلمهتل بتلمهتل بتلمهتل بتلمهتل بتلم

Address: Akaki Tsereteli Avenue 13, Didube, 0112 Tbilisi City, Georgia

9.هتل پریماورا

هتل پریماوراهتل پریماوراهتل پریماوراهتل پریماوراهتل پریماورا

Address: Giorgi Kuchishvili 10, 0179 Tbilisi City, Georgia

10.هتل لو پلازا

هتل لو پلازاهتل لو پلازاهتل لو پلازاهتل لو پلازاهتل لو پلازا

Address: 1 Lekh Kachinski Street, 0144 Tbilisi City, Georgia

11.هتل ودزیزی

هتل ودزیزیهتل ودزیزیهتل ودزیزیهتل ودزیزیهتل ودزیزی

Address: Zovreti Street 32, 0160 Tbilisi City, Georgia

12.هتل ورا پالاس

هتل ورا پالاسهتل ورا پالاسهتل ورا پالاسهتل ورا پالاسهتل ورا پالاس

Address: Kuchishvili Street 22-24, 0179 Tbilisi City, Georgia

13.هتل گالری این

هتل گالری اینهتل گالری اینهتل گالری اینهتل گالری اینهتل گالری این

Address: 20 Giorgi Tsereteli Street, 0103 Tbilisi City, Georgia

14.هتل ردلاین

هتل ردلاینهتل ردلاینهتل ردلاینهتل ردلاینهتل ردلاین

Address: улица Коте Марджанишвили 16 б, Chugureti, 0102 Tbilisi City, Georgia

15.هتل کالاشی

هتل کالاشیهتل کالاشیهتل کالاشیهتل کالاشیهتل کالاشی

Address: Kote Afkhazi Street 25 , 0105 Tbilisi City, Georgia

16.هتل دولابوری

هتل دولابوریهتل دولابوریهتل دولابوریهتل دولابوریهتل دولابوری

Address: Dolabauri Street 1a, 0144 Tbilisi City, Georgia

17.هتل ایوریا این

هتل ایوریا اینهتل ایوریا اینهتل ایوریا اینهتل ایوریا اینهتل ایوریا این

Address: Tsulukidze St. 6, 0108 Tbilisi City, Georgia

18.هتل تریبکا

هتل تریبکاهتل تریبکاهتل تریبکاهتل تریبکاهتل تریبکا

Address: 115 Davit Aghmashenebeli Avenue, Chugureti, 0112 Tbilisi City, Georgia

19.هتل آستوریا تفلیس

هتل آستوریا تفلیسهتل آستوریا تفلیسهتل آستوریا تفلیسهتل آستوریا تفلیسهتل آستوریا تفلیس

Address: Shota Chitadze Street 12, Mtatsminda , 0108 Tbilisi City, Georgia

20.رامادا انکور تفلیس

رامادا انکور تفلیسرامادا انکور تفلیسرامادا انکور تفلیسرامادا انکور تفلیسرامادا انکور تفلیس

Address: 15 Kazbegi Ave, Saburtalo, 160 Tbilisi City, Georgia

21.هتل هالیدی این

هتل هالیدی اینهتل هالیدی اینهتل هالیدی اینهتل هالیدی اینهتل هالیدی این

Address: 26 May Square 1, Saburtalo, 0171 Tbilisi City, Georgia

22.هتل پرفرنس هیولینگ

هتل پرفرنس هیولینگهتل پرفرنس هیولینگهتل پرفرنس هیولینگهتل پرفرنس هیولینگهتل پرفرنس هیولینگ

Address: Jozef Pilsudski Avenue, Tbilisi Sea New City, 0152 Tbilisi City, Georgia

23.هتل رادیسون بلو ایوریا

هتل رادیسون بلو ایوریاهتل رادیسون بلو ایوریاهتل رادیسون بلو ایوریاهتل رادیسون بلو ایوریاهتل رادیسون بلو ایوریا

Address: Rose Revolution Square 1, Mtatsminda , 0108 Tbilisi City, Georgia

24.هتل بیلتمور تفلیس

هتل بیلتمور تفلیسهتل بیلتمور تفلیسهتل بیلتمور تفلیسهتل بیلتمور تفلیسهتل بیلتمور تفلیس

Address: The Biltmore Hotel Tbilisi 29 Rustaveli Avenue, Mtatsminda , 0108 Tbilisi City, Georgia