کجابریم

دانستنی های سفر
تماشا و دانلود تمامی قسمتهای برنامه کجابریم از شبکه Gala . با کتی و بهزاد همسفر شوید تا نقاط دیدنی ، سواحل ، غذاها و فرهنگهای مناطق مختلف جهان را کشف کنید .
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم