ژاپن

تور ژاپن ویژه تابستان 99 ( تیر مرداد شهریور )

تور ژاپن
09128620211

مسافران تابستان ( تیر مرداد شهریور ) 99 تور ژاپن دقت داشته باشند که اطلاعات تور ژاپن 99 در همین صفحه موجود است. عزیزان توجه کنند که قیمت های زیر برای 9 شب تنظیم شده است.

آسمان پرستاره پرشیا

ردیفهتلرتبهدو تختهیک تختهکودک بدون تختکودک با تخت
1AKASAKA EXEL

SHIN OSAKA ESAKA
5*3190 دلار
+
نرخ پرواز
4390 دلار
+
نرخ پرواز
2790 دلار
+
نرخ پرواز
1990 دلار
+
نرخ پرواز

1. آکاساکا اکسل هتل

آکاساکا اکسل هتلآکاساکا اکسل هتلآکاساکا اکسل هتلآکاساکا اکسل هتلAddress: 100-0014 Tokyo-to, Chiyoda-ku, Nagatacho 2-14-3, Japan

2.شین اوساکا اساکا

شین اوساکا اساکاشین اوساکا اساکاشین اوساکا اساکاAddress: 564-0051 Osaka Prefecture, Osaka, Toyotsu 9-6, Japan