ژاپن

تور ژاپن نوروز و بهار 1400 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

09128620211

مسافران نوروز و بهار ( فروردین اردیبهشت خرداد ) 1400 تور ژاپن دقت داشته باشند که اطلاعات تور ژاپن 1400 در همین صفحه موجود است. عزیزان توجه کنند که قیمت های زیر برای 9 شب تنظیم شده است.

آسمان پرستاره پرشیا

ردیفهتلرتبهدو تختهیک تختهکودک بدون تختکودک با تخت
1AKASAKA EXEL

SHIN OSAKA ESAKA
5*3190 دلار

نرخ پرواز
4390 دلار

نرخ پرواز
2790 دلار

نرخ پرواز
114000 دلار

نرخ پرواز

1. آکاساکا اکسل هتل

آکاساکا اکسل هتلآکاساکا اکسل هتلآکاساکا اکسل هتلآکاساکا اکسل هتلAddress: 100-0014 Tokyo-to, Chiyoda-ku, Nagatacho 2-14-3, Japan

2.شین اوساکا اساکا

شین اوساکا اساکاشین اوساکا اساکاشین اوساکا اساکاAddress: 564-0051 Osaka Prefecture, Osaka, Toyotsu 9-6, Japan