گوا

تور گوا نوروز و بهار 1401 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

09128620211

مسافران نوروز و بهار ( فروردین اردیبهشت خرداد ) 1401 تور گوا دقت داشته باشند که تصاویر و آدرس مربوط به هر هتل تور گوا 1401 در همین صفحه موجود است. عزیزان توجه کنند که قیمت های زیر برای 7 شب تنظیم شده است.


ردیفهتلرتبهدو تختهیک تختهکودک بدون تختکودک با تخت
1تانگرین کلارکس این*37,195,0008,345,0005,195,000ندارد
2هتل لا گولز کورت*37,245,0008,495,0005,195,0006,045,000
3هتل ناگوا گرند*47,645,0009,445,0005,195,0006,195,000
4لا سونیلا سوییت*48,345,00011,145,0005,195,0006,495,000
5بایواچ بیچ ریزورت*48,645,00010,14015,0005,195,0006,595,000
6هتل سندل وود*48,445,00012,295,0005,14015,0006,745,000
7هتل ایبیس استایل گوا کالانگوت*39,545,00012,945,0005,195,000ندارد
8کانتری این اند سوییت بای رادیسون،گوآکاندولیم*410,245,00014,945,0005,195,0007,245,000
9هتل پارک رجیس گوا*410,395,00015,145,0005,195,0007,295,000
10هتل او هتل*510,895,00016,045,0005,195,000ندارد
11هتل هارد راک*4 11,845,00017,845,0005,195,0007,895,000
12هتل نووتل گوا شرم ریزورت*512,845,00020,145,0005,195,0008,295,000
13هتل سیداده گوا*512,945,00019,645,0005,195,0008,295,000
14هتل رادیسون بلو گوا کولسیم*412,14015,00018,045,0005,195,0008,345,000
15هتل کنیلوورت ریزورت اند اسپا*513,495,00021,395,0005,195,0008,545,000
16هتل گرند هایت گوا*514,495,00023,345,0005,195,0008,945,000
17لو مردین گوا کالانگوت*515,495,00023,195,0005,195,0009,345,000
18هالیدی این ریزورت گوا*517,795,00036,845,0005,195,00011,745,000
19ای تی سی گرند گوا ریروزت اند اسپا*519,345,00036,945,0005,14015,00012,695,000
20هتل دبلیو گوا*521,545,00036,845,0005,195,00011,745,000


1.تانگرین کلارکس این

تانگرین کلارکس اینتانگرین کلارکس اینتانگرین کلارکس اینتانگرین کلارکس اینتانگرین کلارکس این
Address:Naiko Wado Calangute Candolim Road,, 403516 Calangute, India

2.هتل لا گولز کورت

هتل لا گولز کورتهتل لا گولز کورتهتل لا گولز کورتهتل لا گولز کورتهتل لا گولز کورت
Address:474/1, Devul Vaddo, Chapora, 403506 Vagator, India

3.هتل ناگوا گرندهتل ناگوا گرندهتل ناگوا گرندهتل ناگوا گرندهتل ناگوا گرندهتل ناگوا گرند
Address:No – 18/1, Nagoa, Bardez, 403516 Arpora, India

4.لا سونیلا سوییت

لا سونیلا سوییتلا سونیلا سوییتلا سونیلا سوییتلا سونیلا سوییتلا سونیلا سوییت
Address:Dr. Constancio Maschrans, River Road, Arpora, 403518 Baga, India

5.بایواچ بیچ ریزورت

بایواچ بیچ ریزورتبایواچ بیچ ریزورتبایواچ بیچ ریزورتبایواچ بیچ ریزورتبایواچ بیچ ریزورت
Address:Beach Road, Alappuzha, Kerala, India, 688012 Alleppey, India

6.هتل سندل وود

هتل سندل وودهتل سندل وودهتل سندل وودهتل سندل وودهتل سندل وود

Address:Vainguinim Beach, Dona Paula, 403004 Panaji, India

7.هتل ایبیس استایل گوا کالانگوت

هتل ایبیس استایل گوا کالانگوتهتل ایبیس استایل گوا کالانگوتهتل ایبیس استایل گوا کالانگوتهتل ایبیس استایل گوا کالانگوتهتل ایبیس استایل گوا کالانگوت
Address:Survey 166 7, Naikawaddo, Calangute, Bardez, 403516 Calangute, India

8.کانتری این اند سوییت بای رادیسون،گوآکاندولیم

کانتری این اند سوییت بای رادیسون،گوآکاندولیمکانتری این اند سوییت بای رادیسون،گوآکاندولیمکانتری این اند سوییت بای رادیسون،گوآکاندولیمکانتری این اند سوییت بای رادیسون،گوآکاندولیمکانتری این اند سوییت بای رادیسون،گوآکاندولیم
Address:Bamonavaddo, Bardez, 403515 Candolim, India

9.هتل پارک رجیس گوا

هتل پارک رجیس گواهتل پارک رجیس گواهتل پارک رجیس گواهتل پارک رجیس گواهتل پارک رجیس گوا
Address:Saqwadi, Arpora , Bardez ,North Goa, 403516 Arpora, India

10.هتل او هتل

هتل او هتلهتل او هتلهتل او هتلهتل او هتلهتل او هتل
Address:114/1 Dando, Near Kingfisher Villa, Bardez, 403515 Candolim, India

11.هتل هارد راک

هتل هارد راکهتل هارد راکهتل هارد راکهتل هارد راکهتل هارد راک
Address:370/14 Porbavaddo, Calangute, Bardez, 403516 Calangute, India

12.هتل نووتل گوا شرم ریزورت

هتل نووتل گوا شرم ریزورتهتل نووتل گوا شرم ریزورت
Address:Anna Waddo, Main Candolim Road, Bardez, 403515 Candolim, India

13.هتل سیداده گوا

هتل سیداده گواهتل سیداده گواهتل سیداده گواهتل سیداده گواهتل سیداده گوا
Address:Vainguinim Beach, 403004 Panaji, India

14.هتل رادیسون بلو گوا کولسیم

هتل رادیسون بلو گوا کولسیمهتل رادیسون بلو گوا کولسیمهتل رادیسون بلو گوا کولسیمهتل رادیسون بلو گوا کولسیمهتل رادیسون بلو گوا کولسیم
Address:Cavelossim Beach, 403717 Cavelossim, India

15.هتل کنیلوورت ریزورت اند اسپا

هتل کنیلوورت ریزورت اند اسپاهتل کنیلوورت ریزورت اند اسپاهتل کنیلوورت ریزورت اند اسپاهتل کنیلوورت ریزورت اند اسپاهتل کنیلوورت ریزورت اند اسپا
Address:Utorda, Salcete, 403713 Utorda, India

16.هتل گرند هایت گوا

هتل گرند هایت گواهتل گرند هایت گواهتل گرند هایت گوا
Address:P.O.Goa University, 403206 Bambolim, India

17.لو مردین گوا کالانگوت

لو مردین گوا کالانگوتلو مردین گوا کالانگوتلو مردین گوا کالانگوتلو مردین گوا کالانگوتلو مردین گوا کالانگوت
Address:Aguada Siolim Road, 403516 Calangute, India

18.هالیدی این ریزورت گوا

هالیدی این ریزورت گواهالیدی این ریزورت گواهالیدی این ریزورت گوا
Address:Mobor Beach, Cavelossim, 403731 Cavelossim, India

19.ای تی سی گرند گوا ریروزت اند اسپا

ای تی سی گرند گوا ریروزت اند اسپاای تی سی گرند گوا ریروزت اند اسپاای تی سی گرند گوا ریروزت اند اسپاای تی سی گرند گوا ریروزت اند اسپاای تی سی گرند گوا ریروزت اند اسپا
Address:263C, Arossim Beach, Cansaulim, 403712 Utorda, India

20.هتل دبلیو گوا

هتل دبلیو گواهتل دبلیو گواهتل دبلیو گواهتل دبلیو گواهتل دبلیو گوا
Address:Vagator Beach, Bardez, 403507 Vagator, India