گفتگو با راحیل بدیعی؛ نویسنده، کارگردان و بازیگر

راحیل بدیعی در تازه ‌ترین اثر نمایشی خود کوشیده است به مقوله سکوت با نگاهی متمایز نگاه کند. او تلاش دارد تا جهان درون و پیرامون را با خلق شخصیت هایی که خلق کرده به کانونی برای پیش آمدن اتفاق مبدل سازد. سکوت در جهان این نمایش همچون شمشیر دولبه ای است که مخاطب باید […]

ادامه مطلب