شکاف

خواندیم که مهیار نگران از وضعیت معاشش مدام در پی کسب در آمد، برای نوشتن بیشتر و بیشتر تلاش می کرد اما احساسش این بود که آن طور که باید مورد توجه همسرش نیست و تمام تمرکز شیوا بر رابطه اش با پسرشان مهرشاد است. اضطراب امرار معاش و احساس تنهایی و درک نشدن از […]

ادامه مطلب