۱۳ ویژگی کارآفرینان

جان رَمپتون روزی روزگاری پشت میزتان نشته بودید و ناگهان ایده یک کسب و کار به سرتان زد. پس از چند روز بالا و پایین کردن به این نتیجه رسیدید که آن ایده ارزش دنبال کردن ندارد. در آن موقعیت نسبت به خودتان اطمینان کافی نداشتید که بتوانید کارتان را رها کنید و رئیس خودتان […]

ادامه مطلب