خانه های تاریخی کاشان

راهنمای بازدید از خانه های تاریخی کاشان

معماری ایرانی با اقلیم و جغرافیای منطقه مرتبط بوده است، مثل امروز نبود که همه داخل آپارتمان ها بروند، خانه ها حیاط و اتاق های تودرتویی داشته و فضاسازی را دلباز می کرده است. خانه های تاریخی کاشان «عباسیان»، «طباطبایی‎ها»، «عامری ها» و «بروجردی ها» نمونه اعلای معماری خانه های ایرانی هستند؛ خانه هایی به […]

ادامه مطلب