مراسم تعزیه در قودجان

راهنمای شرکت در مراسم تعزیه در قودجان

تعزیه یکی از قدیمی ترین نمایش های مذهبی در ایران است؛ نمایشی برای یاد آوری وقایع کربلا، این هنر نمایشی آیینی که در فهرست میراث ناملموس جهانی ثبت شده، در هر شهر و دیاری از ایران به شیوه ای خاص و نزدیک با فرهنگ آن منطقه برگزار می شود، در میان این مناطق، روستای قودجان» […]

ادامه مطلب