راهنمای بازدید از کوههای مریخی یا مینیاتوری

طبیعت

انگار واقعا وارد مریخ شده اید؛ کوههای سفید رنگی که از ارتفاع دو سه متری تا ۱۰۰ متری کنار هم قرار گرفته اند این حس را در بیننده ایجاد می کنند که پا به سیاره دیگری گذاشته اند. کوه های مریخی» یا «مینیاتوری » در مسیر جاده چابهار به گواتر، یکی از زیباترین پدیده های طبیعی ایران هستند. این کوه ها در مسیری قرار گرفته اند که دیدن وجب به وجب آن برایتان خاطره خواهد بود؛ جاده ای زیبا که یک س ویش به دریا می خورد و سوی دیگرش به کوههای شگفت انگیز.

نکته

دیدن روستای تاریخی «نیس» و قلعه هایش را از دست ندهید. بنادر صیادی * پسابندر» و «بريس» هم

بسیار دیدنی هستند.

چطور بگردیم؟ کوه های سفید جنوب

Ø     کوه های مریخی: کوه های مریخی با مینیاتوری، در سمت چپ جاده چابهار به گواتر قرار گرفته اند. ارتفاع آنها در بعضی قسمت ها دو، سه متر و گاهی به حدود ۱۰۰ متر می رسد، رنگ تقریبا سفید رنگ کوه با واریژههای بسیار در پای آن و شکل عجیب و غریب آن ها باعث شده جاده چابهار- گواتر به یکی از زیباترین جاده های ایران تبدیل شود. یک سو کوه های مخروطی مریخی با آن رنگ خاکستری خیال انگیز و سوی دیگر دریای سبز و ماسه های اندکی سرخ با درختچه های بیابانی در کرانه آن .

Ø      تالاب لیپار: وقتی حدود ۱۵ کیلومتر از چابهار دور شدید به تالاب زیبایی برمی خورید که «لیپار » نام دارد. اگر در اواخر زمستان و اوایل بهار به این تالاب برسید، پرندگان زیادی را روی آن خواهید دید اما نکته جالب این است که از این جا به بعد با کوه های مریخی برخورد خواهید کرد و از دیدن آن ها متعجب خواهید شد. این کوهها تا بندر صیادی بریس که قایق های صیادی تمام سطح نزدیک دریا را اشغال کرده اند، ادامه دارد.

سیستان و بلوچستان/ چابهار/ کوههای مریخی

چطور برسیم؟

 برای دیدن کوههای مریخی باید از چابهار به سمت گواتر» بروید و پس از گذر از بندر بريس * و طی حدود ۳۵ کیلومتر از مسیر، در سمت چپ جاده به کوههای مریخی پامینیاتوری برمی خورید، این جاده در تمام مسیر آسفالت است و دیدنی های بین راه آن را هم نباید از دست بدهید.

سفر به مریخ