کاغذ تورنسل از چه ساخته می شود؟

حتماً تا امروز بارها در کلاس درس و آزمایشگاه با کاغذ تورنسل رو به ‌رو شده اید و از آن برای تشخیص ترکیبات اسیدی یا قلیایی محلول ها استفاده کرده اید. برای خیلی ها جذاب است که این کاغذ از چه چیزی ساخته می شود که می تواند در مجاورت محلول قلیایی آبی ‌رنگ و در مجاورت محلول اسیدی قرمز رنگ شود. تورنسل در حقیقت از تخمیر گلسنگ در کربنات دو­پتاس و آب آمونیکاکی تولید و ساخته می­شود. جالب است بدانید که لزوماً نباید این ترکیب به ‌صورت کاغذ ساخته شود، می توان این ترکیب را به‌صورت مایع نیز استفاده کرد. فقط کافی است یکی دو قطره آن را به محلول اضافه کنید تا تغییر رنگ آن به شما نشان دهد با مایعی اسیدی یا قلیایی رو به ­رویید.

منبع : مجله دانستنیها