کارت پرسنلی کیلویی چند؟

کلاب جوان

تلخ ترین خبری که هفته گذشته فضای واقعی مجازی را درنوردید، راه ندادن استاد شفیعی کدکنی به دانشگاه تهران بود! واقعا استاد شفیعی کدکنی را نشناختند و به دانشگاه راهش ندادند یا آن قدر قانون‌مدار و منضبط بودند که حتی این استاد برجسته را هم بدون کارت پرسنلی به دانشگاه راه نمی ‌دهند؟ هرچند سوابق ارزنده ایرانی ها نشان می دهد در بیشتر مواقع در قبال بیشتر امور مهم و اساسی از نظم و قانون چشم پوشیده و یک جوری دور هم آن را دور زده‌ایم و رفته ایم پی کارمان! اما چرا در مواقعی که اصلا ضرورتی ندارد یکهویی به قانون چنگ می زنیم و بی خیالش نمی‌ شویم؟ در مقابل آن همه بی انضباطی، این طور وقت ها اصلا متوجه نیستیم در حال انجام چه کار ضایعی هستیم. وقتی استادی پشت در دانشگاه و دانشجویان داخل کلاس دانشگاه منتظر هم هستند کارت پرسنلی کیلویی چند است؟ فکر کرده بودید او چه کسی است؟ یک مرد خسته عینکی؟ یک استادنمای کذاب؟ شاید گمان کرده بودید یک نفر دیگر در پوشش استاد ادبیات قصد نفوذ به دانشگاه تهران را داشته!؟ این جور وقت ها به جای نگرانی برای حس و حال آن استاد خسته در آن وضعیت دردناک، بیشتر باید نگران آن فردی بود که استاد را نشناخته و یا بدون کارت یا به هر دلیل دیگری راه نداده!