چرا سونامی شکل می گیرد؟

کلاب دانستنیها

سونامی همان موج های بلندی است که به دلیل زلزله های دریایی به وجود می آید، موج هایی که گاهی می تواند ارتفاعی تا حدود ۱۰متر و پهنایی به عظمت ۱۰۰ کیلومتر داشته باشد. این قبیل موج ها به سادگی می توانند زندگی مردم در شهرهای ساحلی را از این ‌رو به آن رو کنند، موجی بلند و پهناوری که بعد از زلزله های آبی تولید می شوند با عنوان دیوارهای آبی شناخته می شوند. این دیوارها بعد از تشکیل شدن می‌توانند با سرعتی بیشتر از هواپیمای جت خود را به ساحل برسانند. این موج ها همیشه تخریب های وسیعی از خود به جای می گذارند، در حقیقت نیروی بزرگی که به واسطه جنبش لرزهای ایجاد می شود سرعتی باور نکردنی به موج ها می بخشد. البته نباید فراموش کرد که سونامی در آب های عمیق سریع تر و در آب های کم عمق با سرعت کمتری حرکت می کند، بخش پیش بینی نشده سونامی ها برخورد آن ها با ساحل است که می تواند به تغییر شکل سونامی منتهی شود، سرعت یک سونامی معمولی که به خشکی نزدیک می شود تا ۵۰ کیلومتر کاهش پیدا می کند اما در مقابل ارتفاع آن تا ۳۰ متر بالای سطح دریا بلند می شود. این بخش پیش بینی نشده یک سونامی است که تا با ساحل برخورد نکند، نمی دانیم نحوه تعامل آن با خشکی چگونه است.

منبع : مجله دانستنیها