محققان در تلاش اند برای ادامه نسل بشر تولد در فضا را هم تجربه کنند

کلاب سرنخ

نوزاد فرازمینی

بسیاری از تحقیقات نشان میدهند که زمین در سال های آینده دچار تغییرات بسیار عجیب و البته خطرناکی خواهد شد، به همین دلیل محققان به دنبال راه حل‌ هایی هستند که بتوانند زندگی انسان‌ ها را نجات دهند. فرستادن انسان به فضا برای ادامه زندگی راهی است که دانشمندان زیادی در چند س ال اخیر روی آن کار کرده اند. اما فرستادن زنان باردار به فضا برای تولد نوزاد فرازمینی کاری است که یک موسسه قضایی هلندی قصد انجامش را دارد. این موسسه که «اسپیس لايف يا زندگی قضایی» نام دارد معتقد است اولین شرط زندگی در فضا این است که انسان بتواند در آن جا تولید مثل کند. آن‌ ها حتی مدعی اند که یک مکان قابل سکونت نیز خارج از مدار زمین ساخته اند. همچنین زنی نیز که قرار است برای به دنیا آوردن نوزادش راهی فضا شود، از همان ماه های ابتدایی بارداری تحت آموزش های فضانوردی بوده است. آن‌ ها معتقدند که این نوع تولد تا سال ۲۰۲۴ به شکلی رایج در سراسر جهان و به خصوص برای خانواده های ثروتمند امکان پذیر خواهد شد. البته هنوز محققان در حال بررسی تاثیراتی هستند که فشار خارج شدن از جزو قرار گرفتن در فضای بدون جاذبه روی مادر و جنین خواهد گذاشت. قرار است این موسسه قبل از انسان یک موش و مارمولک باردار را در این شرایط قرار دهد و در صورت موفقیت انسان را به فضا بفرستد.

منبع : مجله سرنخ