نشان دادن خوشحالی با ۱۷ حالت در صورت

کلاب دانستنیها

طبق تحقیقات جدید سوت آنا ۱۷ حالت مختلف برای نشان دادن خوشحالی دارد.

کارشناشان کشف کرده اند. انسان بیش از هر حس دیگری برای نشان دادن خوشحالی می تواند به اشکال مختلفی صورت خود را کج و کوله کند!

فقط سه حالت صورت ترس، چهار حالت تعجبی و پنج حالت غم و کیفیت را نشان می دهقه محققان در دانشگاه «اوهایو» فهرستی از ۸۴۱ کلمه تهیه کردند که احساسات را بیان می کرد و این کلمات به زبان های مختلف از جمله اسپانیایی، چینی، فارسی و روسی ترجمه شدند.

 این کلمات وارد موتور های جستوجوی محبوب کشورها شدند و محققان حدود 7/2 میلیون تصویر آنلاین از حالات صورت فرد به دست آوردند محققان با استفاده از الگوریتم های رایانشی نشان دادند صورت انسان می­تواند به ۱۶3۸۴ شیوه مختلف و یگانه خود را تغییر می دهد.

با وجود آن که صورت می تواند حالات مختلفی به خود بگیرد. فقط ۳۵ حالت آن قابل استقلال به فرهنگ های دیگر است یا به عبارت دیگر انسان هایی با فرهنگ متفاوت می توانند آن را درک کنند.

همچنین این تحقیق نشان داد خوشحالی در آنان درجات مختلفی مانند شادمانی خشنودی و رضایت دارد. همچنین این تحقیق نشان می دهد افراد می توانند حالات احساسی صورت مخالب را در ۷۵ درصد مواقع براساس تمایز های کوچکی مانند رنگ بینی فرد، ابروها، گونه ها یا چانه او به درستی درک کند. بنابر این هنگامی که محققان متوجه شدند فقط 35 حالت صورت توسط تمام انسان ها قابل درک است. شگفت زده شدند.

منبع : مجله دانستنیها