نخستین داروی زنده ابداع شد

کلاب دانستنیها

یک باکتری را که به طور ژنتیکی مهندسی شده، می توان برای درمان بیماری های کبد و روده به کار برد. این باکتری مواد سمی داخل معده را جارو می کند؟

محققان روشی نوین را برای تولید نوعی باکتری به کار بردند که می تواند آمونیای مازاد بدن را حذف کند. میزان بالای این ماده شیمیایی برای افراد مبتلا به بیماری های کبدی و اختلالات نادر ژنتیکی مرگبار است. شرکت «Synlogic» (یکی از زیر مجموعه های دانشگاه MIT این باکتری را ابداع کرده است. باکتری مذکور در آزمایش ها توانست سطح آمونیا در بدن موش ها را بکاهد و احتمال نجات آنان را ارتقا دهد. این شرکت در بیانیه ای می نویسد: به موش ها ماده SYNB1020 خورانده شد. این ماده آمونيا موجود در خون را است و احتمالاً زنده ماندن حیوان را افزایش داد. آزمایشی کوچکی روی افراد سالم نیز نشان داد این باکتری دقیقا به شیوه طراحی شده عمل می کند و استفاده از آن خطری برای بدن ندارد این اطلاعات نشان دادند می توان باکتری را طوری مهندسی کرد که فعالیت خاصی را انجام دهد. داروی مذکور که باید خورده شود، با تکیه ابزارها و اصول بیولوژی مصنوعی، یک رشته باکتری غیر بیماری زا( E coli Nisslw) را مهندسی کرد تا نوعی فعالیت را بر حسب بیماری انجام دهد. این باکتری یا دارو SYNB1020 نامیده شده برای ایجاد واکنش در محیط های کم اکسیژن روده بزرگ ساخته شده و آمونیا را به آرجینین (یک اسید آمینو) تبدیل می کند.

منبع : دیلی میل