مهمان قاتل

کلاب سرنخ

روزنامه ایران دی 1377

کشته شدن پسر نوجوان و مادرش به دست دایی جنایتکارش یکی از تلخ ترین اخبار بود که 20 سال پیش در صفحه حوادث روزنامه ها بازتاب داشت

روزی که محمد برای دیدن خواهرش به خانه او رفت، زهره نمی دانست که آن مهمانی به جر و بحثی خونین منجر خواهر شد. روزنامه «ایران» در مورد قتل دردناک زهره و پسر دوازده ساله اش به دست برادرش نوشت: «محمد متهم به قتل چند روز قبل زمانی که به عنوان سر زدن به خانه خواهرش رفته بود ناگهان با وی به جر و بحث پرداخت. بعد هم در یک اقدام جنایتکارانه با ضربات یک میله آهنی خواهر چهل و هشت ساله خود را به شدت مجروح کرد. در همین هنگام فرهاد پسر دوازده ساله او که شاهد این صحنه بود برای کمک به مادرش و نجات جان او به طرف دایی اش دوید و سعی کرد با جثه کوچک و ناتوان اش خود را سپر بلای مادرش شود. اما مرد بی رحم با همان میله که در دست داشت ضرباتی به پسر خواهر خود نیز وارد کرد و او را هم از پای در آورد. متهم به قتل سپس به آشپزخانه رفت و با برداشتن یک کارد بزرگ چند ضربه به پیکر های نیمه جان آنان وارد کرد و دقایقی بعد هم از محل حادثه گریخت. چند ساعت بعد که شوهر مقتول به خانه برگشته بود ناگهان به محض ورود به آپارتمان محل زندگی شان با پیکر خونین و بی جان همسرش که در یکی از اتاق ها افتاده بود مواجه شد و در حمام نیز با پیکر خون آلود پسر بچه دوازده ساله اش رو به رو شد. دقایقی بعد چند تن از همسایگان با شنیدن صدای فریاد مرد فورا به آن جا رفتند و پس از مشاهده صحنه جنایت موضوع را به ماموران پلیس اطلاع دادند.»

همسر مقتول چه گفت؟

یعقوب شوهر مقتول در اولین بازجویی ها به ماموران گفت: «دو روز قبل برادر زنم محمد از همدان به خانه ما در تهران آمد و به من و همسرم گفت که می خواهد کار پیدا کند. اما از آن جا که محمد معتاد و بیکار بود من و همسرم از ترس این که نکند آرامش زندگی مان را بر هم بزند از او خواستیم که هر چه زودتر خانه مان را ترک کند.» یعقوب در ادامه افزود: «صبح روز حادثه من و پسر بزرگم برای انجام کارهایمان به بیرون از خانه رفتیم و ظهر وقتی با خانه تماس گرفتیم کسی گوشی را برنداشت. بنابراین نگران شدم و با یکی از همسایه ها تماس گرفتم و از او خواستم به دم در خانه ما برود و از همسرم خبر بگیرد. او دقایقی بعد با من تماس گرفت و گفت فقط برادر خانمت در خانه بود و به گفته او همسر و پسرت برای خرید به بیرون از خانه رفته اند. چند ساعت بعد که به خانه برگشتم با اجساد همسر و فرزندم مواجه شدم.»

دستگیری در قزوین

به گزارش روزنامه «ایران» متهم فراری چند روز بعد از حادثه در حالی که در اقدام به خودکشی ناکام مانده بود در یکی از بیمارستان های قزوین دستگیر شد. «ایران» در گزارش خود در مورد اعترافات متهم نوشت: «متهم پس از دستگیری به جنایت خود اعتراف کرد و گفت: روز حادثه به خاطر بد رفتاری های خواهرم با او به جر و بحث پرداختم و ناگهان از شدت ناراحتی و عصبانیت با میله ای به سمت او حمله ور شدم.»

کارشناسان اجتماعی آن زمان دلیل بروز این جنایت سهمگین را اعتیاد قاتل و عدم کنترل وی بر اعمال خویش عنوان کرده بودند.

منبع : مجله سرنخ