کانال تلگرام گالیور
راهنمای تماشای مراسم بیل گردانی در نیم ور : گالیور کلاب

راهنمای تماشای مراسم بیل گردانی در نیم ور

منطقه نوپای «نیم ور» هنوز چیزی را با خود دارد که هزار س ال پیش از این هم داشته بیل گردانی ؛ رسم بسیار کهنی که این مردم، در حال حاضر، تنها وارث و حامل آن هستند، بیل دارهایی که از پایان کار دشوار و طاقت فرسای لایروبی و جوی روبی مسیر صعب العبور آب و هدایت آن به روستا شادمانند. این پرستاران و غمخواران آب، بیل ها را چنان هنرمندانه می گردانند و دور سر به پرواز در می آورند که انگار قلمی است در دست نقاشی زبردست.

نکته

جشن بیل گردانی در اوایل بهار و پس از لایروبی نهر برگزار می شود. برای اطلاع از تاریخ دقیق آن با اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی تماس بگیرید: ۳۳۱۲۱۹۰۱-۰۸۶

چه می بینیم؟ روزی برای پهلوانان

Ø     مراسم در میدان اصلی تیم ور برگزار می شود. ابتدا بیل گردانان که حدود ۲۰نفری می شوند؛ با پیراهن هایی سفید و یقه هایی ایستاده، بیل ها را دوش فنگ می کنند و به ش کلی منظم در چند ردیف، واحدی را تشکیل می دهند و نمایشی را اجرا می کنند. این نمایش ماجرای دستور دادن شخصی سوار بر اسب با لباس قدیمی و نظامی است که می خواهد اهالی نهر تیمور را لایروبی کنند، کسانی که نقش زیردست را بازی می کنند، به او گزارشی از لایروبی شهر می دهند.

Ø      بیل دار ها همراه با مرد سوار بر اسب وارد میدان می شوند تا مراسم اصلی برگزار شود، گروه نوازنده ها هم فضای مراسم را رنگی از سرور و شادی می زنند. بیل دارها یکی یکی وارد میدان می شوند و بیل هایی را که با طناب به هم بسته اند، دور سر می چرخانند، وزن این بیل ها زیاد است و نگهداری و چرخاندن شان کار هر کسی نیست. به همین ترتیب یکی یکی پهلوانان وارد میدان می شوند تا زورآزمایی کنند. آنها برای این کار مدت ها تمرین کرده اند.

مرکزی/ محلات/ تیل ور/ بیل گردانی

چطور برسیم؟

 اگر از شمال و در مسیر جاده دلیجان – محلات با جاده اصلی قم – اصفهان مسیر دودهک – خورهه) به سمت جنوب می دانید، نیمور ترسیده به محلات و بعد از دلیجان قرار دارد. از سمت شرق ایران هم به سمت محلات برانید، بعد از دلیجان به این روستا می رسید. اگر از جنوب با غرب می آیید، باید ابتدا به محلات بروید و از محلات که به سمت دلیجان برانیده به نیم ور می رسید.

بیلهادر پرواز

نویسنده: حسین مسلم / عکس: امیر قادری