ماهی ها چطور نور تولید می کنند؟

البته نباید فراموش کنید که این کار همه ماهی ها نیست. فقط ماهی هایی که در اعماق اقیانوس ها و در تاریک ترین نقاط آن زندگی می کنند، دست به این کار می زنند. آن ها به واسطه ساختن نور سعی می کنند جفت­یابی کنند و از این طریق دوستی در اعماق تاریک دریاها و اقیانوس ها بیابند اما روش تولید نور به وسیله این ماهی ها چگونه است آن هم در شرایطی که عمق محل زندگی آن ها در اقیانوس ها به قدری عمیق است که آن ها نمی توانند به هیچ وجه نوری از خورشید را درک یا در خود ذخیره کنند. این ماهی ها از چند طریق برای ایجاد نور استفاده می کنند که نخستین آن استفاده از مواد شیمیایی موجود در خون شان است که با ترکیب آن با اکسیژن احتراق هایی ایجاد می کنند که در نهایت منجر به تولید نور می شود. بعضی دیگر از این ماهی ها از نوعی باکتری برای تولید نور استفاده می کنند. باکتری هایی که از پوست این ماهی ها تغذیه می کنند و موجب تولید نور می شوند. البته نباید فراموش کرد که نورهای تولید شده آبزیان در اعماق دریاها هیچ گرمایی از خود ساطع نمی کند و کاملاً سرد است.

منبع : مجله دانستنیها