اولین قمر مصنوعی کی به فضا پرتاب شد؟

«اسپوتنیک» نام اولین قمر مصنوعی بود که شوروی سابق آن را به فضا پرتاب کرد، این قمر مصنوعی در روزهای ابتدای اکتبر سال ۱۹۵۷ با ۸۳ کیلوگرم وزن به فضا پرتاب شد. اسپوتنیک که شبیه کره طراحی‌ شده بود هر ۹۶ دقیقه یک‌ بار به دور زمین می چرخید اما به فاصله بسیار کمی از پرتاب اسپوتنیک، دو ماه بعد قمر مصنوعی دیگری به فضا پرتاب شد که این بار ۵۰۰ کیلوگرم وزن داشت و یک سگ را با خود به فضا برد. این‌طور شد که اولین جرقه های زنده ماندن موجودات زنده در فضا قوت گرفت و از آن سال به بعد انسان های زیادی با سفید به دور زمین گردش کردند و تحقیقات و شگفتی های زیادی را درباره فضا با مردم زمین به اشتراک گذاشتند.

منبع : مجله دانستنیها