قدیمی ترین نسخه جدول تناوبی مندلیف پیدا شد

 یک نسخه بسیار قدیمی از جدول تناوبی عناصر شیمیایی مندلیف در یک آزماشگاه کشف شده است. دانشمندان تخمین می زنند این قدیمی ترین نسخه از جدول مذکور در جهان باشد یک جدول تناوبی آموزشی مربوط به سال ۱۸۸۵ میلادی در بخش شیمی دانشگاه «سنت اندروز» در اسکاتلند کشف شده است. هم اکنون فعالیت هایی برای احراز هویت و نگهدرای این جدول بزرگ و در حال پوسیدن انجام شده است. این جدول میان تجهیزات قدیمی در سال ۲۰۱۴ کشف شده است دیمیتری مندلیف در سال ۱۸۶۹ میلادی جدول تناوبی را رونمایی کرد. جدولی که در دانشگاه «سنت اندروز» کشف شد نیز دارای نشان یک انتشارات علمی است که بین سال های ۱۸۷۵ تا ۱۸۸۸ در وین فعال بوده است. پروفسور اریک اسکری از دانشگاه کالیفرنیا تخمین می زند این جدول تناوبی به سال های ۱۸۷۹ تا۱۸۸۶ میلادی تعلق دارد. در این نسخه عناصر گالیوم و اسکانديوم وجود دارند که در سال های ۱۸۷۵ و ۱۸۷۹ کشف شده اند اما در جدول اثری از عنصر ژرمانیوم نیست که در سال ۱۸۸۶ کشف شده است.

منبع : دیلی میل