فیلم تزریق چربی به لب. مشاوره 09122068757

امروزه لب ها از اهمیت بالایی در صورت هرکس برخوردار هستند. در این فیلم کوتاه مشاهده خواهید کرد که چطور از چربی هایی که از بدن خود فرد استخراج میشود جهت برجسته سازی لب ها استفاده میشود.