فیلم تزریق چربی به زیر چشم. مشاوره 09122068757

.
چشم ها نقش بزرگی در زیبایی صورت ما بازی میکنند. در این فیلم مشاهده خواهید کرد که چطور چربی هایی که از بدن خود فرد استخراج شده است مجدد جهت تزریق در ناحیه زیر چشم استفاده میشود.