ریسک های پرمخاطره ی عصر دیجیتال

کلاب اقتصاد

در دنیای تمام دیجیتال فردا موفقیت از آنچه شرکت هایی خواهد بود؟

وزگار امروز دوران یکه تازی اطلاعات و داده هاست و یکی از مهم ترین و تعیین کننده ترین اطلاعاتی که در فرآیند مدیریت ریسک های نوین در عصر دیجیتال به کار می آید داده های مربوط به عقاید عموم مردم و انتظارات حال و آیندهی مشتریان است که با سریع تر شدن تغییر و تحولات در آن ها، نیازمند رصد و کنترل پیوسته و فراگیر از سوی تمام ارکان و اجزای سازمان هاست، در دنیای تمام دیجیتال فردا موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که ریسک ها و تهدیدهای فردا را امروز ببینند و با کمک همین آیندگری بتوانند آنها را به فرصت تبدیل کنند.

ریسک های پرمخاطره ی عصر دیجیتال

چرا نوکیا و مایکروسافت به شکل های متفاوتی با ریسک های ناشی از محصولات نا برخورد کردند؟

یکی از بزرگترین پارادایم هایی که شرکت های مشهور و بزرگی همچون مایکروسافت و نوکیا به شکل های متفاوتی با آن روبه رو شدند و عملکرد کاملا متفاوتی در قبال آن از خود بروز دادند، نحوه ی برخورد و واکنش نشان دادن آنها برابر ریسک ها و تحولات ناشی از تکنولوژی و انقلاب دیجیتال بود که در قالب محصولات جدید خود را بروز داد. در این میان شرکت مایکروسافت توانست با شناسایی به موقع نبض بازار و پیش بینی انتظارات آینده ی مشتریان سهم قابل توجه خود از بازارهای جهانی را حفظ کند و در مقابل رقیب تازه نفس و قدرتمندی همچون گوگل موفق باشد، در حالی که شرکتی مثل نوکیا که زمانی بزرگترین شرکت تولید کننده ی گوشی های تلفن همراه بود به دلیل غافل شدن از تحولات سریع تکنولوژی و بی توجهی به انتظارات و نیازهای آینده مشتریان به ناگهان عرصه را به رقیبی همچون سامسونگ واگذار کرد و پس از آن هیچ گاه نتوانست دوباره سر بلند کند.

اگر به ریشه و علل این تفاوت در برخورد با تحولات و ریسکها نگاهی بیندازیم، در می یابیم که عامل اصلی و تعیین کننده در برخورد با تهدیدهای آینده در عصر دیجیتال چیزی نیست مگر شناسایی ریسک های نوین و از قبل آماده کردن خود برای رویارویی با آنها. حال سؤال کلیدی این است که ریسکهای نوین در عصر دیجیتال کدام اند و چگونه می توان با آنها مقابله کرد؟

+ ریسک های محصول

یکی از واقعیت های انکارناپذیر در دنیای دیجیتالی امروز این است که محصولات و خدمات جدید و نوآورانه به آسانی قابل کپی برداری توسط دیگران هستند و به همین دلیل هم چنین محصولات و خدماتی در عین حالی که فرصت و عاملی برای پیشرفت و موفقیت محسوب می شوند، در صورت کپی شدن توسط رقبا می توانند تهدیدی بالقوه باشند و بر این اساس، مدیران شرکت ها حتما بایستی به محض ارائه ی محصولی جدید به بازار، پادزهر آن یعنی پیش بینی اقدامات لازم در قبال کپی برداری رقبا و سایر شرکتها از آنها را نیز در برنامه ریزی های خود لحاظ کنند و بدین ترتیب به مصاف ریسک های محصول خود بروند؛ بنابراین بهترین توصیه در مورد مدیریت ریسک محصول، رویارویی با آن و از قبل پیش بینی کردن آن است و این همان کاری است که در مورد محصولاتی همچون اسکایپ و دراپ باکس صورت گرفت.

+ ریسک های بازار

اگر چه ریسک بازار مفهوم جدیدی نیست و از دهها سال مترجم: سید حسین پیش در مبحث مدیریت ریسک، به ریسکهای بازار پرداخته شده است و همچنان می شود، اما باید توجه  داشت که ریسک بازارهای امروز کاملا با یک دهه ی قبل متفاوت است. ماهیت به شدت متغیر و غیرقابل پیش بینی بازارهای دیجیتالی امروز به گونه ای است که با روش های سنتی و متداول مدیریت ریسک بازار نمی توان به مصاف آنها رفت. به عبارت روشن تر، امروزه به جای این که منتظر وقوع تحولات در بازارهای بین المللی باشیم باید خود دست به ایجاد تحولات بزنیم و به بازارها شکل ببخشیم و از حالت انفعالی به حالت فعال و پویا تغییر روش دهیم. در آینده نیز موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که دست روی دست نمی گذارند و خود رأسا برای ایجاد تحولات در بازارها اقدام می کنند و این همان کاری است که شرکت هایی مانند فیس بوک، توییتر و گوگل از طریق پیشنهاد مدل های رسانه ای جدیدشان انجام داده و می دهند.

عامل اصلی و تعیین کننده در برخورد با تهدیدهای آینده در عصر دیجیتال چیزی نیست مگر شناسایی ریسک های نوین و از قبل آماده کردن خود برای رویارویی با آن ها

+ ریسک های تکنولوژی

آیا تکنولوژی مورد استفاده محصولات جدید در حال تغییر یافتن است؟ و آیا این تغییر می تواند یک تهدید تلقی شود؟ پاسخ هر دو سؤال مثبت است، زیرا پیشرفت های سریع تکنولوژیک باعث می شوند تا محصولات قبلی ما خیلی زود از مفید و کاربردی بودن ساقط شوند و ناگزیر جای خود را به محصولات دیگری بدهند؛ بنابراین یکی از اولویت های حال و آینده ی مدیریت ریسک تکنولوژی باید معطوف به پیش بینی تحولات تکنولوژیک و طراحی و ساخت محصولات بر اساس آنها باشد. به عنوان مثال، شرکت مشهوری همچون IBM به دلیل مقابله با ریسک های تکنولوژیک بود که در سال های اخیر دست به بازطراحی بسیاری از محصولات موفق و پرطرفدار خود زد که از دید بعضی ها این تغییرات آن چنان ضرورتی نداشت، در حالی که واقعیت آن است که این بازطراحیها ناشی از شامه ی تیز مدیران و سیاست گذاران این شرکت مشهور و قدرتمند در قبال ریسک های تکنولوژیک صورت پذیرفته است. در مقابل شرکت هایی مانند اولمپیوس و کداک قرار دارند که زمانی حرف اول و آخر را در بازار دوربین های عکاسی و فیلم های عکاسی می زدند اما به علت غفلت از ریسکهای تکنولوژیک، به شدت غافلگیر شدند و به سراشیبی سقوط افتادند. روزگار امروز دوران یکه تازی اطلاعات و داده هاست و یکی از مهم ترین و تعیین کننده ترین اطلاعاتی که در فرآیند مدیریت ریسک های نوین در عصر دیجیتال به کار می آید داده های مربوط به عقاید عموم مردم و انتظارات حال و آیندهی مشتریان است که با سریع تر شدن تغییر و تحولات در آن ها، نیازمند رصد و کنترل پیوسته و فراگیر از سوی تمام ارکان و اجزای سازمان هاست. بر همین اساس هم هست که در دنیای تمام دیجیتال فردا، موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که ریسک ها و تهدیدهای فردا را امروز ببینند و با کمک همین آینده نگری بتوانند آنها را به فرصت تبدیل کنند.

منبع : مجله اقتصاد