چطور یک شهاب سنگ را شناسایی کنیم؟

کلاب دانستنیها

برای شناسایی یک شهاب سنگ واقعی راه های مختلفی پیش رویتان است که به ‌سادگی و بدون کمک به تجهیزات آزمایشگاهی بتوانید یک شهاب سنگ واقعی را از یک سنگ معمولی تشخیص دهید. بیشتر شهاب سنگ ها در خود برقی از فلز دارند. این قبیل شهاب سنگ ها چگالی بیشتری در مقایسه با سنگ های معمولی دارند اگرچه نباید فراموش کنیم که همه شهاب سنگ ها هم چگال نیستند.

 شهاب سنگ ها در برابر آهنرباها از خود واکنش نشان می دهند. پس اگرچند ویژگی گفته‌شده را بررسی کردید و ماجرای اثر آهنربا هم درست از آب درآمد می توانید به شهاب سنگ بودن یافته تان اعتماد کنید اما نباید فراموش کنید که صرف واکنش سنگ در برابر آهنربا به ‌تنهایی می تواند نشانه شهاب سنگ بودن آن باشد. به بافت سنگ دقت کنید آیا تکه های ریز و گرد در بافت آن می بینید اگر بله این هم از نشانه های شهاب سنگی آن است.

یکی دیگر از ویژگی های شهاب سنگ ها این است که به هنگام برخورد با زمین سطح شهاب سنگ آب می شود و ردهایی شبیه به اثر انگشت روی گل بر بدنه آن باقی می ماند این هم یکی دیگر از ویژگی های شهاب سنگ هاست که می تواند به شما در تشخیص یک شهاب سنگ واقعی از یک سنگ معمولی کمک کند.

منبع : مجله دانستنیها