خستگی، آتش نشان را به دادگاه کشاند

کلاب سرنخ

 آتش نشانی که خودش باعث حریق شد

آتش نشانی که تا به حال بار‌ ها به خاطر عملیات سخت تشویق شده و پاداش گرفته بود، حالا باید پاسخگوی دادگاهی باشد که به خاطر سهل انگاری برایش تشکیل ش ده است. رایان لابهام نوزده ساله که اهل پنسیلوانیای غربی است به تازگی متهم شده که به خاطر خستگی دو خانه را در معرض آتش س وزی قرار داده است. زمانی که او برای خاموش کردن خانه ای رفت که در پیتسبورگ دچار حریق شده بود، رهبری عملیات را برعهده داشت. خاموش کردن این آتش بسیار طول کشید و از آنجایی که تعداد آتش نشان‌ ها بسیار کم بود، آن‌ ها به شدت خسته شدند. در پایان عملیات رایان متوجه نشد که حریق به درستی خاموش نشده و جرقه‌ هایی باقی مانده بود که می توانستند حادثه ساز شوند. هنوز مدتی از بازگشت رایان به پایگاه نگذشته بود که تماس دیگری درباره آتش سوزی در همان منطقه دریافت شد. در خانه در همسایگی خانه دچار حریق، آتش گرفته بودند و دوربین های امنیتی آن‌ ها نشان می داد که آخرین افراد در محل، رایان و گروهش بوده اند پس از تحقیقات مشخص شد رایان که از خاموش کردن خانه خسته شده بود با تماس تلفنی همسرش بدون بررسی دقیق محل را ترک کرده است. رایان به خاطر این سهل انگاری به دو سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شد.

منبع : مجله سرنخ