چرا دندان غواصان و خلبان ها باید همیشه سالم باشد؟

خلبان ها، غواصان با هر فردی که شغلش به حضور در ارتفاعات زیاد با شنا کردن در اعماق دریا وابسته است باید مراقب دندان هایش باشد، مهم ترین علتی که باعث شده در فرم پذیرش این مشاغل به اهمیت و ضرورت سلامت دندان ها اشاره شود این موضوع است که دندان بیمار با تغییر ارتفاع و عوض شدن میزان فشار هوا دچار درد می شود. این درد می تواند به حدی شدید باشد که تمرکز فرد را از کار بگیرد و سلامت او و افرادی را که زیر مجموعه او هستند، به خطر بیندازد. ماجرا این است که شروع دندان درد ناشی از تغییرات فشار اتمسفر که از آن به عنوان «بارودونتالژیا» و «آئورودونتالژیا» یاد می شود تشخیص علت درد دندان را نا ممکن می کند. به همین دلیل است که بیشتر افرادی که در ارتفاع زیاد دچار این مشکل می شوند، فقط با کشیدن دندان می توانند بر درد آن غلبه کنند. همین عامل موجب می شود در بعضی مشاغل حساس مثل فضانوردی، غواصی، خلبانی و حساسیت زیادی بر سلامت دندان ها وجود داشته باشد و افراد در ملت زمان کوتاه تری از سوی دندان پزشک ویزیت شوند تا سلامت دندا ­هایشان به ‌طور مداوم رصد شود.

منبع : مجله دانستنیها