زیاد بخوابید بیماری قلبی می گیرید!

کلاب تندرستی

پژوهش های جدید نشان می دهد افرادی که در طول روز ساعت های زیادی را به خواب اختصاص می دهند و بیشتر از هشت ساعت می خوابند در مقایسه با دیگران بیشتر به بیماری های قلبی مبتلا می شوند. در این تحقیق، محققان با بررسی وضعیت جسمانی افرادی که بیشتر از ۹ ساعت در روز می خوابیدند به این نتیجه رسیدند که این افراد در مقایسه با دیگران استعداد بیشتری برای ابتلا به بعضی بیماری های قلبی دارند. شانس ابتلای این افراد به بیماری های قلبی با تجربه سکته قلبی در مقایسه با دیگران ۱۷ درصد بیشتر است.

منبع : مجله تندرستی