سفر به روستای ماخونیک خراسان جنوبی

با سفر به «ماخونیک » گویی به گذشته سفر کرده ایم؛ روستایی در خراسان جنوبی و نزدیک مرزهای شرقی ایران که در روزگاران گذشته ساکنانی کوتاه قد داشته؛ البته امروز اثری از آنها باقی نمانده است اما خانه های کم ارتفاع و شگفت انگیز روستا که بازمانده ای از آن دوران است. هنوز هر بیننده ای را به تعجب وا می دارد. ماخونیک دیدنی های زیادی دارد. علاوه بر معماری خانه هایش، سبک زندگی مردم، باغداری و شیوه آبرسانی آنها هنوز بسیار قدیمی است.

نکته

ماخونیکبه جز ماخونیک، پنج خونیک دیگر هم در خراسان جنوبی وجود دارد، احتمال داده اند، ماهی ابتدای آن بزرگ تر بودن این خونیک را نسبت به خونیک های دیگر نشان دهد

چه می بینیم؟ معماری ماخونیک

Ø     خانه های ماخونیک، آن را به یکی از شگفت انگیزترین روستاهای ایران تبدیل کرده است، در کوچه های روستا که قدم بزنید، خانه هایی را می بینید که مربوط به گذشته ماخونیکی هاست و در گودی زمین به ارتفاع یک متری و به صورت دایره کنده ش ده اند، با دیوارهایی کوتاه که روی آن را با شاخ و برگ درختان کوهستانی پوشانده اند، در خانه ها اغلب کوتاه هستند و زیر یک متر ارتفاع دارند و برای ورود باید دولا شد یا حتی نشسته وارد بعضی از آنها شد؛ گرچه این کوتاه بودن خانه ها شاید به دلیل نبود مصالح کافی در منطقه کوهستانی و زندگی محدود ساکنانش بوده که اجازه استفاده از مصالح و رشد معماری در این روستا را نداده است اما این معماری خاص را گواهی بر کوتاه قد بودن اهالی این روستا دانسته اند که دلیل شهرت این روستا هم شده؛ به طوری که گردشگران زیادی را به آن جا کشانده است؛ گرچه امروزه مشخص شده که علت کوتاهی قد مردم روستای ماخونیک »، نبود امکانات دارویی و مواد غذایی بوده اما هنوز هم خیلی ها به اشتباه این روستا را سرزمین «لی لی پوت ها » می نامند، با تغییر نسل اهالی ماخونیک و سولا بست » ( در همان نزدیکی)، ساکنان امروزی روستا هم قد سایر ایرانی ها هستند.

طبیعت ماخونیک: در شرق روستای ماخونیک، یک چشمه آب شیرین وجود دارد که در آن دو اطاقک (شبیه همان اطاقک های کوچک روستای بالای چشمه ساخته اند. می گویند در قدیم بنا به رسم خود، در یکی داماد و در دیگری عروس را حمام می کرده اند. در ۵۰ متری بالای چشمه هم درخت عنایی وجود دارد که به آن درخت «برگ» می گویند، عروس و داماد در گذشته پس از حمام دور این درخت گردانده می شدند و سپس راهی روستا می شدند، البته امروز دیگر این رسم برچیده شده است.

خراسان جنوبی/ سربیشه/ ماخونیک

چطور برسیم؟

 ماخونیک در ۶۵ کیلومتری شرقی شهر«سربیشه » است و جادهای آسفالته دارد، از بیرجند که وارد جاده زاهدان شوید، «سربیشه» اولین شهر بزرگی است که خواهید دید. تقریبا یک کیلومتر بعد از سربیشه یک سه راهی می بینید و باید وارد جاده سمت چپ تان شوید که به جاده درح» معروف است، البته نباید تا خود درح بروید. حدود ۵۰ کیلومتر که رانديد، خروجی ماخونیک» در سمت چپ تان خواهد بود و این جاده ۱۵ کیلومتری، شما را به روستای ماخونیک می رساند موقعیت سه راهی ماخونیک: ۶۰.۲۸۴۴۳۲٫۴۷۸۳  E

روستای راز آلود

نویسنده: نادر عبداللهی / عکس: احسان کمالی