راهنمای گشت وگذار در آبشارهای شیرآباد استان گلستان

طبیعت

با گالیور همسفر شوید تا به آبشارهای شیرآباد استان گلستان سری بزنیم و از زیبائی های آن لذت ببریم.

یك سمت گلسـتان را یک صحرای بی آب و علف و شوره زار تركمن صحرا فراگرفته و ســمت دیگرش را جنگل های انبوه هیركانی و كوه هایی گرفته كه با ارتفاع متغیرشـان اقلیمی رنگارنگ به آن داده اند. از ســفید نمكی گرفته تا رنگ طالیی گندم زارها و البته سبزی جنگلهای باستانی هیركانی. در مسیر گرگان به مشهد که بخشی از آن را جنگل گلستان گرفته و در بخش جنوب غربی این استان جاذبه های دیدنی و طبیعی فراوانی وجود دارد که البته بســیاری از آنها هنوز ناشناخته مانده اند و بعضی از آنها هم اسم و رسمی بهم زده اند. مجموعه آبشارهای شیرآباد، یکی از این جاذبه های طبیعی است که کم کم به شهرتش افزوده میشود. یک مجموعه آبشار پلکانی، با حوضچه های عمیق در پای بعضی آبشارهایش که البته یک طبیعت جنگلی اطراف آنها را دربرگرفته. گشت و گذار در میان این آبشارها و جنگل های زیبای اطرافش، پیشنهادی خوب برای یک طبیعتگردی گرم نوروز و بهاری است. سفری که اگر بخت با شما یار باشد و هوای منطقه ابری، راههای مه آلود سفر شما را فراموش نشدنی خواهند کرد.