راهنمای حضور در مسابقات کورس ترکمن

رسم کهن

اسب چنان با زندگی ترکمن ها آمیخته که فرهنگ ترکمنی را بدون اسب و سوار کار نمی توان تصور کرد. مسابقات کورس سواره ترکمن هم یکی از همین نشانه هاست که پس از سالها برگزاری در این منطقه، خود تبدیل به سنت شده است. ترکمن ها در دو فصل سال؛ یعنی بهار و نوروز و بهار این مسابقات را در سه شهر گنبد کاووس»، «بندر ترکمن» و «آق قلا » برگزار می کنند و می توان در یکی از این فصل ها سراغ تماشای این مسابقات هیجان انگیز و پرقدمت رفت.

نکته

پیست اسبدوانی معمولا در روز مسابقه بسیار شلوغ می شود، به همین دلیل با زودتر به پیست بروید با برای پیدا کردن جای پارک از قبل راهنمایی بگیرید

چطور بگردیم؟ سواران ترکمن

Ø     مسابقات کورس نوروز و بهاره، اوایل نوروز و بهار شروع می شود و گاهی تا اواسط زمستان هم طول می کشد، کورس نوروز و بهاره معمولا به علت آب و هوای نامساعد این فصل بیشتر از کورس بهاره طول می کشد اما اگر در این فصل به منطقه بیایید، هم طبیعت رنگارنگ تر است و هم امکان بیشتری برای گفتگو با ترکمن ها دارید؛ چون بیشتر شان محصول را برداشت کرده اند، کورس بهاره هم در صورت مساعد بودن هوا بلافاصله بعد از تعطیلات پنج روزه عید نوروز آغاز می شود و بسته به تعداد اسب های شرکت کننده، کورس ها معمولا تا اواسط نوروز و بهار ادامه پیدا می کند.

Ø     برای تماشای مسابقات اسبدوانی اول از همه باید بلیت بخرید. همراه بلیت، دفترچه­ای به شما داده می شود که در آن اطلاعاتی مثل قوانین مسابقات، تعداد دوره های مسابقه، نام اسبها و چابک سواران و وزن شان، مشخصات اسب ها و مالک و مربی اسب ها آورده شده است، مسابقات معمولا از ساعت دو بعدازظهر شروع می شود و تا غروب خورشید ادامه دارد

Ø     علاوه بر این، اگر دوست داشته باشیده می توانید یک یا چند بلیت دوم بخرید، بلیت دوم به این ترتیب است که در صورت برنده شدن اسبی که ش ما بلیتش را خریده اید، بخشی از قیمت بلیت هایی را که برای آن اسب فروخته شده، جایزه می گیرید. روی برگه این بلیت قوانین این بخش کاملا توضیح داده شده است.

گلستان- گنبدکاووس- بندر ترکمن-آق قالا-کورس اسب دوانی

چطور برسیم؟

 هر کدام از شهرهای گنبدکاووس، بندر ترکمن و آق قلا پیست اسبدوانی دارند و بر اساس یک برنامه مشخص، مسابقات به صورت چرخشی در یکی از این پیست ها برپا می شود، پیست سوارکاری بندر ترکمن در ابتدای جاده

بندر ترکمن به کردکوی، بعد از دانشگاه پیام نور قرار دارد، پیست شهر گنبد کاووس در ابتدای جاده کنید به کلاله، بعد از دانشگاه شهر قرار دارد و پیست سواره آق قلا هم  کیلومتر دو در جاده مرزی: یعنی همان جاده ای که به اینچه برون می رود، قرار دارد.

بتاز قهرمان!

نویسنده: عباس رائیجی / عکس: ابوطالب ندری