راهنمای بازدید از نقش رستم استان فارس

میراث

نام «نقش رستم» را بر این مکان گذاشته‌اند؛ چرا که گمان می کردند این نقش های عجیب و بزرگ تصویری از نبردهای رستم شاهنامه است که بر دل کوه حاجی آباد (تپه شاهی) کنده شده. ولی باستان شناسان راز این نقش ها را کشف مردند تا ماجرا از باور مردم هم جذاب تر شود. بعلاوه های عظیم کنده شده بر این کوه، گور شاهان ساسانی، قرن ها بعد در زیر این مقبره ها جای گرفتند تا زیبایی این مجموعه را دوچندان کنند.

چطور بگردیم؟     ساکنان تپه شاهی

گور دخمه ها: بخشی از نقش رستم، گورستان سلطنتی است. گور دخمه های کنده شده در دل «تپه شاهی» از راست به چپ از آنِ خشایارشا، داریوش اول، اردشیر، داریوش دوم و خانواده شان است. باستان شناسانی که داخل دخمه ها را دیده اند، می گویند هیچ اثری از جنازه در آن جا نیست. در هر کدام از حفره ها، سه تا 9 تابوت سنگی یافت شده که باید جای خالی شاهان هخامنشی و خانواده سلطنتی باشد.

یادمان های ساسانی: هفت مجلس حجاری شده که زیر گوردخمه ها ردیف شده اند، داستان کامروایی شاهان ساسانی و ناکامی دشمنانتان را روایت می کنند. پرکارترین و شاید مهمترین مجلس حجاری، داستان غلبه شاپور اول ساسانی بر رومیان را نقل می کند که در آن والرین، امپراتوری روم، جلوی پای اسب شاه ساسانی زانو زده است و از طلب بخشش می کند. مجالس دیگر تفویض قدرت به اردشیر بابکان، بهرام دوم با خدم و حشم، نبرد بهرام دوم با خصم، به پادشاهی رسیدن «نرسی» و جنگ های او را نمایش می دهند. اگر چشم تنگ کنید و دقیق شوید، در پس زمینه مجلس تاجگذاری اردشیر بابکان، می توانید نقش برجسته های عیلامی را هم ببینید.

کعبه زرتشت: درست در برابر تپه شاهی، مکعبی از دل زمین بیرن زده که به نام «کعبه زرتشت» شناخته می شود و صاحب نظران درباره کارایی آن، نظرات مختلفی دارند. بعضی ها اتاقک میانی آن را محل نگهداری اَوِستایی که بر 12 هزارپوست گاو نوشته شده بود می دانند، بعضی ها آرامگاه بردیا پسر کوروش، یعضی محل نگهداری آتش مقدس وعده‎ای آن را رصدخانه تعریف کرده اند. اخیرا بعضی ها آن را به اصطلاح غسلخانه دانسته اند؛ جایی که استخوان شاهان برای قرارگیری در استودان ها در آن جا آماده می شد.

نکته: سری هم به دو آتشدان باستانی بزنید که می گویند به جز محل نگهداری آتش، می توانسته استودان هایی برای نگهداری استخوان های دوتن از شاهان ساسانی باشد.

نقش رستم

چطور برسیم؟

وسیله نقلیه عمومی: در پایانه کاراندیش شیراز، مینی بوس ها 40 دقیقه ای و سواری ها 30 دقیقه ای شما را به «مرودشت» می رسانند. فاصله مرودشت تا نقش رستم را باید با سواری دربست بروید تا ده دقیقه ای به آن جا برسید.

خودروی شخصی: جاده اصفهان را در پیش بگیرید و بعد از 43 کیلومتر، منتظر تابلوی نقش رستم باشید. بعد با یک کیلومتر پیش روی در جاده ای که تابلو نشان تان داده، به نقش رستم باستانی خواهید رسید.

نقش باستان

نویسنده: هدیه خانعلی / عکس: سهراب سردشتی