ندای حامی کودکان

کلاب تندرستی

پزشکان همیشه قشر تحصیلکرده، نخبه، باهوش، با  استعداد، پیشرو، خوش پوش و خوش تیپ و …. جامعه محسوب می شدند. قشری که در امور خیر نیز مانند دیگر جوانب زندگی نوین امروز پیشرو و نمونه اند. در میان دندانپزشکان موفق، چهره های جوانی هستند که بدون بهره مندی از امتیاز خاصی که دور از دسترس دیگران باشد، در عرصه مطب داری عملکرد موفقی داشته اند. دکتر ارژنگ خلیلی موسس یک مجموعه مجتمع های دندانپزشکی، از آن دست چهره های موفق دندانپزشکی است که روزهای آغاز فعالیتش را در کنارک چابهار با ایک یونیت و حداقل فضای درمانی آغاز کرد و اکنون با مجموعه ای شامل ۱۹ دندانپزشک و کادر درمان یکی از مجموعه های بزرگ زنجیره ای دندانپزشکی را اداره می کند و بانی گروهی است که در انجام امور دندانپزشکی رایگان برای محرومان جامعه می کوشند. گروهی بنام دندانپزشکان یاور کودکان نیازمند»

پای حرفهای بانی

گروه دکتر ارژنگ خلیلی: باید صادقانه بگویم همیشه دیدن بچه هایی که با پدر و مادر به مطب می آمدند و به علت مشکلات مالی، والدین اصرار به کشیدن دندان بچه شان بجای ترمیم آن می کردند، اذیتم می کرد. برای همین تصمیم گرفتم به کمیته امداد یک سری برگه های تخفیف به صورت کردیت (کارت اعتباری) ریالی بدهم که معادل آن بچه های تحت پوشش آن سازمان را بفرستند تا رایگان درمان کنم و برابر آن اعتبار، برای آنها کار انجام بدهم. کم کم به ذهنم رسید که از دوستان خودم هم برای این کار کمک بگیرم. برای همین در گروهی که از همکلاسی های دوره دانشگاهم تشکیل شده بود اعلام کردم و استقبال بسیار خوبی شد. یک روز یکی از پرسنل کمیته امداد که مسئول کمک های مردمی هم بود، برای ترمیم دندانش به مطب من آمده بود و من هم در همان حالت با ایشان صحبت کردم که این کار را همگانی کنیم. بعد گروه را تشکیل دادم و در گروه هایی که از دندانپزشکان تشکیل شده بود اعلام کردم و کم کم اعضاجمع شدند که با استقبال زیاد جامعه دندانپزشکان مواجه شد. مهرماه ۱۳۹۵ گروه به صورت رسمی تاسیس شد و از طریق گروه های فضای مجازی اطلاع رسانی به صورت کامل صورت گرفت شد و پس از آن اعضا به گروه پیوستند و امروز گروه بیش از ۸۰۰ عضو دارد و حدود ۴۵۰ دندانپزشک از کل کشور و از ۲۳ استان با ما همکاری می کنند. در ابتدا در استان هایی که اعلام آمادگی کردند برای هر استانی یک نماینده ویژه از گروه انتخاب شد و از طریق این نمایندگان به مراکز خیریه وصل شدیم. گروه در همین مدت بیش از ۲۰۰۰ کودک را حمایت کرده و همه مراحل و امور درمان دندان های را رایگان انجام دهد که متوسط و میانگین هزینه های درمانی برای هر کودک ۵۰۰ هزار تومان بوده است. در مجموع گروه و پزشکان توانسته اند رقم قابل توجهی را کمک کننده تعامل و نحوه کار گروه ما با خیریه ها و سازمانهای نیکوکاری به دو صورت انجام می شود. یکی پایش های ماهیانه ای که خودم با همراهی دستیارم در تهران انجام میدهم و در استان ها و شهرهای دیگر توسط همکاران صورت می گیرد که در زمان مشخص شده ای به مرکز ونهاد خیریه مراجعه می کنیم و خیریه از بیماران دعوت می کند و بیماران معاینه شده و به همکاران ارجاع داده میشوند. روش دوم این است که نهاد و سازمان و مرکز خیریه در موردی خاص به گروه ما اعلام نیاز می کند و ما به همکاران ارجاع می دهیم. البته همکاری با موسسات خیریه در شهرهای مختلف بستگی به صلاحدید نماینده، متفاوت است و شامل خیریه هایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، جمعیت امام علی (ع)، موسسه پایان کارتن خوابی و … می شود. هر استان بصورت مستقل وطبق نظر وصلاحدید نماینده گروه با خیریه ها همکاری می کند و این همکاران فقط با ماهمسو هستند و زحمات اصلی در استان ها به دوش این همکاران خیر است و اگر همکاری در هر استان به ماکردیت (کارت اعتبار) اعلام کند ما این همکار را به نماینده استان تشکیل شده بود اعلام کردم و کم کم اعضاجمع شدند که با استقبال زیاد جامعه دندانپزشکان مواجه شد مهرماه ۱۳۹۵ گروه به صورت رسمی تاسیس شد و از طریق گروههای فضای مجازی اطلاع رسانی به صورت کامل صورت گرفت شد و پس از آن اعضا به گروه پیوستند. و امروز گروه بیش از ۸۰۰ عضو دارد و حدود ۴۵۰ دندانپزشک از کل کشور و از ۲۳ استان با ما همکاری می کنند. در ابتدا در استان هایی که اعلام آمادگی کردند برای هر استانی یک نماینده ویژه از گروه انتخاب شد و از طریق این نمایندگان به مراکز خیریه وصل شدیم گروه در همین مدت بیش از ۲۰۰۰ کودک را حمایت کرده و همه مراحل و امور درمان دندان های را رایگان انجام دهد که متوسط و میانگین هزینه های درمانی برای هر کودک ۵۰۰ هزار تومان بوده است. در مجموع گروه و پزشکان توانسته اند رقم قابل توجهی را کمک کننده تعامل و نحوه کار گروه ما با خیریه ها و سازمانهای نیکوکاری به دو صورت انجام می شود. یکی پایش های ماهیانه ای که خودم با همراهی دستیارم در تهران انجام میدهم و در استان ها و شهرهای دیگر توسط همکاران صورت می گیرد که در زمان مشخص شدهای به مرکزو نهاد خیریه مراجعه می کنیم و خیریه از بیماران دعوت می کند و بیماران معاینه شده و به همکاران ارجاع داده میشوند. روش دوم این است که نهاد و سازمان و مرکز خیریه در موردی خاص به گروه ما اعلام نیاز می کند و ما به همکاران ارجاع میدهیم. البته همکاری با موسسات خیریه در شهرهای مختلف بستگی به صلاحدید نماینده، متفاوت است و شامل خیریه هایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، جمعیت امام علی (ع)، موسسه پایان کارتن خوابی و… می شود. هر استان بصورت مستقل و طبق نظر وصلاحدید نماینده گروه با خیریه ها همکاری می کند و این همکاران فقط با ماهمسو هستند و زحمات اصلی در استان ها به دوش این همکاران خیر است و اگر همکاری در هر استان به ماکردیت (کارت اعتبار) اعلام کند ما این همکار را به نماینده استان معرفی می کنیم و بقیه زحمات از قبیل تحقیق درباره محرومان واقعی، همکاران، نحوه ارائه خدمات و … به دوش نماینده استانی است. ملاک تشخیصی ماموسسات خیریه و نمایندگان گروه هستند. توصیه شده است که بیماران همه با کارت مددجویی و معرفی نامه معتبر از مراکز و موسسات خیریه مراجعه کنند بیشتر مشکلات ایجاد شده در کمک به افراد نیازمند، در مورد مسائل مالی و سوء تفاهم های به وجود آمده بود، بنابراین گفتیم راهی پیدا کنیم که هیچ تراکنش مالی در آن وجود نداشته باشد و کمک مستقیما برای نیازمند انجام بشود. گروه هدف را هم کودکان -تا سقف ۱۸سال – انتخاب کردیم برای اینکه در این بازه سنی، دست کودک بیمار نیازمند به جایی بند نیست و هیچگونه درآمدزایی ندارد.

آینده گروه و فعالیت هایش

 تا آخر سال برای ویزیت و ارجاع بیماران و مددجویان با کمیته امداد استان تهران هماهنگ شده است و از خیریه های دیگر هم پذیرش داریم. برای رشد گروه از شبکه های مجازی و همینطور تبلیغات حضور علمی در نشست ها و در کنگره ها استفاده می کنیم. چون کار به سادگی و بدون هیچ هزینه ای در حال انجام است نیازی به ثبت موسسه و… در این زمینه نشده و ما بدون اسراف و هیاهو داریم کارمان را انجام میدهیم.

همراهان

دکتر محمد پارسیون عضو هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران

 باور دارم که همه ما موجودات مثل یک زنجیر بهم متصل هستیم و اثرات متقابلی رو بر هم می گذاریم و افراد و گروههایی که در یک راستا و جهت با هم هستند دیر یا زود با هم مرتبط می شوند، من دکتر خلیلی را از دانشگاه میشناختم که البته ارتباطمان نزدیک نبود و ایشان | گروهی را تشکیل داده بودند بصورت مستقل که در مطب نیازمندان را یاری می رساندند وماهم تشکیلاتی را داشتیم و داریم که به صورت سیار به افراد نیازمندان و معلولان و کودکان کار و بی سرپرستان و معلولان خدمات ارائه میدادیم و میهیم و در مراکز ما دندانپزشکان داوطلبانه خدمات رایگانی را ارائه می دهیم. دندانپزشکان و همکارانی که بنابر هر علتی توانایی پذیرش بیماران در مطب خود را ندارند بتوانند با هر فاصله زمانی دلخواه -هفته ای یاماهی یکروز – در مراکز سازماندهی شده به ما کمک کنند، در ادامه این مسیر با دوستان زیادی ارتباط برقرار شد و هم افزایی با گروه های دیگر انجام شد که گروه دکتر خلیلی یکی از این گروه ها بود. به هرحال هرجا کمکی از دست همدیگر بربیاید به هم کمک می کنیم. مراکز ثابتی را تشکیل دادیم بعضی مختص بیماران خاص هستند مثل معلولیت ها و سرطان و… بعضی برای افرادی که گرچه سالم هستند اما محرومان اجتماع و فقرا و کودکان کار و یتیم و سرپرست خانوارهای زن و… هستند. اگر کسی بنا به هر علت و ضرورتی نیازمند باشد و ما به این نتیجه برسیم در این مراکز خدمتشان هستیم. همکاران زیادی با ما همکاری می کنند که بنا به مسافتی که محل کار با منزلشان دارد و یا نوع گروه سنی مدنظرشان به ما اعلام آمادگی می کنند. در حقیقت ارائه آماری دقیق سخت است اما بطور متوسط در روزهای کاری یک مرکز بین ۵ تا ۱۰ نفر در هریونیت دندانپزشکی معالجه میشوند که عدد بزرگی را نتیجه میدهد. کلینیک های سیار ما در قالب دو تاطرح الان در حال فعالیت هستند: یکی در راه های دور کشور و مناطق روستایی و محروم سراسر کشور مساقر می شوند. معمولا 3-4 ماه در استان ها می مانند و همکاران دندانپزشکان با هزینه های ما اعزام می شوند و بیماران را رایگان درمان می کنند. این طرح «نورآوران سلامت» نام دارد. یک سری کلینیک های درمانی هم داخل شهر هستند و معمولا مراکزی را که مددجویان نیازمندان را نگه میدارند شناسایی و ماشین کلینیک ساز سیار اعزام می شود و همکارانی که که بر طبق خواست خودشان می آیند اعزام می شوند. معمولا این کلینیک های سیار برخلاف انتظار عموم که کمبود وسایل دارند، بسیار مجهز هستند و همه امکانات از لحاظ تجهیزات و مواد مصرفی و هر کاری که دندانپزشک توانایی انجام داشته باشد و لازم باشد ارائه می شود و هر از گاهی از مرکزی به مرکز دیگری جابه جا می شوند. مراکز ثابتی جای مشخصی دارد و برای هر گروه هدف خاصی سازماندهی شده و همکاران بصورت تک شیفت و در هر زمانی که خواستار شدند در خدمتشان هستیم

تعامل با دیگرگروه ها

ما و دوستانی که در کنارمان هستند با هر فرد و گروه و انجمنی که در این راستا فعالیت می کنند مشارکت داریم و متقابلا همکاری می کنیم و نیازهای مارادر خور شرایطشان برطرف می کند. به هر حال سعی کردیم از فردگرایی خارج و در داخل گروه انجام شود تاهمافزایی بیشتری داشته باشیم و اثر گذارتر باشد و از حالت انحصارگرایی خارج شده ایم و و مراکز زیادی هستند که با ما در حال همکاری هستند و امیدواریم که این فعالیتها و اتفاقات خوب روزبه روز گسترش پیدا کند تاهمه مردم در هر سطحی خدمات مناسب دندانپزشکی دریافت کنند و شاهد این نباشیم که روزی فردی بخاطر ناتوانایی مالی دندان هایش را از دست بدهد و پیامدهایی برایش ایجاد شود که به جسم و روحش صدمه بخورد.

خاطره

روزی من در یکی ازین مراکز مشغول بکار بودم و پیرزنی را دیدم که بعد از انجام درمانش بعد از مشایعت او برسم احترام، به او گفتم دعایم کن که برگشت و نگاهم کرد و گفت دعایت نخواهم کرد که من جاخوردم و دچار تردید شده و سکوت کردم تا اینکه ادامه داد و داستانی را اشاره کرد که داستان مولوی در مثنوی بود با این مضمون که فردی غنی روزی به فرد نیازمندی چند گردو میدهد و از او می خواهد آنها را بخورد تنها به شرطی که او را دعا کند، فرد فقیر پس از خوردن گردوها دعانمی کند، که غنی معترض می شود چرا دعانکرده ای؟ فقیر می گوید آنکه باید صدای شکستن گردوها را می شنید، شنیده است

دکتر زهرا مردانی

در کنار بچه های محروم و نیازمندی که چیزی بنام دکتر دندانپزشک در زندگیشان و حتی منطقه شان هم ندیده بودند می نشست و کارهای سنجش و تعیین سلامتی دندان هایشان را انجام میداد، بسیاری بچه های اتباع بودند و برخی بچه های ایرانی، او یکی از اعضای گروه « دندان پزشکان یاور کودکان نیازمند» بود.

من از همان دوران دانشجویی با مراکز و سازمانهای نیکوکاری مانند جمعیت امام علی (ع) همکاری می کردم و کاردرمانی ما تنها محدود به کودکان نبود و از همه قشری بودند و تعداد زیادی را در روزهای معینی چک می کردیم. البته فعالیت من به علت این که دانشجو بودم محدود به معاینه و غربال گری بیماران میشد و نقش درمانی به عهده اساتید متخصص و دندان پزشکان عمومی بود، نوروز و بهار سال ۱۳۹۵، از تشکیل این گروه بزرگ از دندان پزشکان خبردار شدم و اینکه امور مرتبط با دندانپزشکی نیازمندان محور کارهای خیریه است، و از همان اول عضو گروه شدم. البته چون به عنوان یک رزیدنت مجوز فعالیت خصوصی ندارم بیشتر محور فعالیت من حوزه معرفی بیمار و کودکان نیازمند به دوستان دارای کردیت است. دوست داشتم درباره اتباع خارجی – افغانها کاری انجام دهم و از طریق پیامی در فضای مجازی متوجه شدم که برای بچه های محروم اتباع غذا تهیه می کردند، با پیگیری این پیام، بامدرسه آشنا شدم که اتباع تحصیل می کردند حدود ۳۵۰ دانش آموز را دوبار فرآیند چک کردن و تشخیص میزان سلامت دندان هایشان را انجام دادم که کاملا برایشان رایگان انجام شد. این کارها را دوست دارم و در آینده هم با این گروه و گروه های مشابه دیگر هم در زمینه کمک و یاری کودکان و محرومان جامعه مان همکاری خواهم کرد.»

دکتر خدادوست

 دکتر خدادوست خود گروهی کوچکتر بنام مهربانی دارد، و در گروه بزرگ دندانپزشکان یاور کودکان نیازمند نیز فعالیت می کند. اوایل بهمن ماه سال ۹۴ بود که با همسرم تصمیم گرفتیم یک گروه تشکیل بدهیم و برای چند کودک بی سرپرست لباس عید بخریم من با خودم فکر کردم می توانم از ارتباطات حرفه ای ام استفاده کنم و با مساعدت همکارانم این کار را گسترده تر کنم. پس گروهی به نام گروه مهربانی با ش عار «ای که دستت میرسد، دستی بگیر» در تلگرام ایجاد کردم و در گروه تلگرامی «باشگاه دندان پزشکی ایرانیان»، یک پست گذاشتم و همکاران را به این کار خیر دعوت کردم. خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شدیم و حدود ۱۱۵ نفر که ۱۰ تا۱۵ درصد آنها غیر دندانپزشک هستند در گروه ما عضوشدند

نویسنده : حسین توکلی / منبع : مجله تندرستی