دارونما چیست؟ اولین بار چه کسی آن را اختراع کرد؟

در اواخر قرن هجدهم پزشکی به نام «پرکینز» دو میله فلزی را به بیمارانش معرفی کرد که با اتصال آن ها به بدن التهاب های مفصلی تسکین پیدا می کند. خیلی ها با کمک این دو میله دردهایشان را کنترل کردند و ۱۲ پزشک بعد از او نیز از این روش بهره بردند، سال ها بعد از فوت پرکینز پزشک دیگری با نام «هیگارث» میله ها را کنار گذاشت و از دو قطعه چوب باریک و ارزان برای این کار استفاده کرد.

او به بیماران گفت که تأثیر این میله ها کاملاً تلقينی و خیالی بوده است. این اولین باری بود که از یک دارونما برای درمان بیماری ها استفاده شد اما ماجرای دارونما در دنیای امروز هم از همین قاعده پیروی می کند دارونما عوارض جانبی داروی با تحقیق را تقلید می کند اما فاقد تأثیر خاص و درمانی است. خیلی ها معتقدند که تأثیر دارونماها برای بیماری های روانی مؤثرتر از بیماری های جسمی است.

منبع : مجله دانستنیها