آمار هفته: کار بزرگ خودروسازان داخلی

کلاب جوان

معاون سازمان بهزیستی کشور در یک جای گفته؛ «خودروسازان داخلی سالانه ۲۰ هزار کشته تحویل می‌دهند» زحمت می‌ کشند! البته نمی‌ دانیم این جمله بابت هشدار گفته شده یا اخطار؟ سپاسگزاری کرده اند یا فقط آمار داده اند؟ پیش از هر حرفی اول باید خودمان از زحمات بی بدیل خودروسازهای داخلی قدردانی کنیم. وجدانا کشتن این همه آدم طی آن هم یک سال، کار دشواری است که بی شک از عهده هیچ تولیدکننده خودرویی در هیچ جای جهان بر نمی آید. اصلا وقتی هیچ مسئولی هیچ احساس مسئولیتی نمی‌ کند، هیچ مشکلی هم وجود ندارد. اگر هم مشکلی باشد به خود افراد مربوط می ‌شود که این ماشین‌ ها را خریداری می‌ کنند و سوارش می‌ شوند. اگر دوست ندارند این طوری جان بدهند بروند سوار اتوبوس شوند و یک طور دیگر جان بدهند!

نویسنده : سهاب محبعلی / منبع : مجله جوان