رابطه خر و پف و نارسایی قلبی

محققان می گویند خر و پف کردن زنان در صورتی که درمان نشود به نارسایی قلبی منتهی می شود نتایج این تحقیق که در نشریه مدیکال نیوز منتشر شده نشان می دهد که احتمال نارسایی قلبی با افزایش سن زنانی که خر و پف می کنید بیشتر و بیشتر می شود. البته این تحقیقات هنوز به طور کامل مشخص نکرده که ارتباط مستقیمی بین خر و پف و نارسایی قلبی وجود دارد اما بر این موضوع تاکید دارد که افرادی که به خر و پف مبتلا هستند به بیماری فشار خون مبتلا می شوند و همین موضوع می تواند به یکی از عوامل مهم و خطر زا در ابتلا به نارسایی قلبی منجر شود.

منبع : مجله تندرستی