جنون پذیرفته شدن

کلاب تندرستی

در سال های اخیر با قوت گرفتن مظاهر مدرنیته و پر رنگ شدن تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن از یک سو و از سوی دیگر با گسترش اینترنت و تکنولوژی های جدید، شاهد تغییرات بسیاری در زندگی خود، اطرافیان و جامعه ای هستیم که در آن زندگی می کنیم به زعم بسیاری از جامعه شناسان این روزها دیگر طبقه اجتماعی، شغل، جنسیت و خانواده معرف هویت و سرمایه اجتماعی افراد نیست بلکه این بدن و ظاهر آن هاست که به عنوان مهم ترین شاخص معرف هویت در کنار موارد ذکر شده پرقدرت، قد علم کرده و به عنوان ابزاری مهم برای پذیرش، قضاوت، موفقیت و نمایان کردن وجوه مختلف زندگی به ویژه در میان گروه سنی نوجوان و جوان،  کاربردی ویژه یافته است. بی شک همین نگاه موجب شکل گیری موج های افراطی در جامعه برای نزدیک شدن جوانان به معیارهای زیبایی به واسطه انواع، اقسام جراحی ها و تکنیک های زیبایی شده است. نبود اعتماد به نفس، میل به پذیرفته شدن در گروه های اجتماعی، جنون خاص بودن، کسب درآمد از متفاوت بودن و تاثیر گرفتن از تبلیغات وسیع و بی وقفه این قسم جراحی ها در شبکه های اجتماعی موجب شده تا ذهن بعضی آن چنان در تسخیر این ایده گرفتار آید که جز تقویت معیارهای زیبایی به گمان خودشان راه دیگری برای کشف هویت اجتماعی نیایند. به نظر می رسد ماجرای جراحی های نامتعارفی که در چند سال گذشته با عنوان «جراحی چشم گربه ای» و «جراحی گوش الاغی» یا «جراحی گوش الفي» معروف شده نیز پیرو همین تغییرات است جراحی های نامتعارفی که این روزها با مد شدن آن در جمع لاکچری بازان در سیبل کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته و مجازاتی برابر دو ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای متقاضیان و پزشکان مجری لحاظ شده است. اما آیا صرف در نظر گرفتن مجازات برای جراحی های نامتعارف که بیشتر به صورت غیر رسمی و از افراد غیر متخصص انجام می شود و مورد نکوهش جامعه جراحان پلاستیک کشور نیز هست، بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روانی و جامعه شناختی آن می تواند احتمال بروز این نوع جراحی ها را کاهش دهد؟

نویسنده : آمنه فرخی / منبع : مجله تندرستی