کشف جمجمه عظیم بوفالوی صد و پنجاه ساله

کلاب دانستنیها

صدوپنجاه هزار ساله جمجمه باستانی متعلق به یک بوفالو عظیم و منقرض شده در یک خندق عظیم در انگلیس کشف شده است. قدمت جمجمه به ۱۵۰ هزار سال قبل می رسد. این بقایای باستانی نادر هنگام بازدید روتین یک شکارچی فسیل از این خندق کشف شد. جالب آن که او بیش از ۱۰ سال این منطقه را مطالعه کرده بود باستان شناسان آماتور صدها استخوان بوفالو در خندق Cambridgeshire کشف کرده اند اما هیچ کدام از آنها یک جمجمه کامل کشف نکردند به هر حال جمجمه به یک گونه نر گاومیش کوهان دار آمریکایی با ارتفاع دو متر و ۹۰۷ کیلوگرم وزن تعلق دارد. جیمی جوردان این جمجمه را کشف کرده است. فسیل هایی که او کشف کرده در موزه کالور موجودند این جمجمه که در وضعیت خوبی باقی مانده، شاخهایی نیز دارد و وزن آن به ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم می رسد. جوردان معتقد است کشفیاتی که قبلا از این منطقه شده به اسکلت همین جمجمه مربوط هستند و اکنون تصمیم دارد اکتشافات بیشتری انجام دهد تا بقایای بیشتری از حیوان را بیابد.

منبع : A.P