تغییر ساختار مغز زنان بعد از بارداری

کلاب تندرستی

تحقیقات منتشر شده از دانشمندان دانشگاه تورنتو نشان می دهد که ساختار مغز زنان بعد از مادر شدن به ویژه بعد از زایمان تغییر می کند. محققان می گویند ارتباط میان مادر و نوزاد از زمانی شکل می گیرد که مادر متوجه بارداری اش می شود. آن ها می گویند ارتباط مادر و نوزاد به نوع ارتباط مادر با جنین در زمان بارداری مربوط است. به گفته «دیوید هیلی» یکی از کارشناسان حاضر در این پروژه، نوزادانی که از زمان جنینی با مادر خود ارتباط قوی تری دارند، بعد از تولد نیز پیوند محکم تری با مادر دارند و این موضوع بر رشد آن ها به لحاظ جسمی و روانی تاثیر گذار است. از طرفی بارداری بر ساختار مغزی مادر نیز تاثیر گذار است. نتایج اسکن مغزی مادران در ماه های سوم تا پنجم بارداری نشان می دهد که قشر مغزی مادران در دوران بارداری تغییرات و واکنش های متفاوتی را تجربه می کند و سیگنال های عاطفی زیادی در شبکه عصبی مغز به چشم می خورد.

منبع : مجله تندرستی