تاثیر موبایل بر اختلال ساعت بدن

کلاب تندرستی

 دانشمندان می گویند قرار گرفتن در معرض نور مانیتور موبایل به ویژه در ساعات پایانی شب می تواند ساعت بدن را مختل کند. علت این امر ارسال سیگنال های دریافت نور به مغز است که احساس نیاز به خواب را در افراد از بین می برد. به این ترتیب فرد میل به خواب را از دست می دهد و برای مدت زمان بیشتری بیدار می ماند و این مسئله می تواند به مرور زمان او را دچار بی خوابی مفرط کند که خود عامل بزرگی برای کاهش سیستم ایمنی بدن است. تحقیقات دانشمندان انگلیسی نشان می دهد که ملاتوپسین موجود در سلول های چشمی با مشاهده نوری که از مانیتور موبایل به دست می آید سیگنال هایی را به مغز می فرستد و این دستور را ارسال می کند که میزان نور پایدار محیطی افزایش یافته و به این ترتیب مغز الگوی خواب فرد را تغییر داده و فردی را که آماده خوابیدن است، از ادامه این روند باز می دارد.

منبع : مجله تندرستی