بگذاریم بچه ها بچگی کنند

کلاب تندرستی

مادر و کودک

بگذاریم بچه ها بچگی کنند

ما در عصر عجایب زندگی میکنیم. در روزهایی که زندگی واقعی، منطقی ناشی از تفکر و تامل جایش را به زندگی لاکچری داده آن هم بدون ذره ای تعقل. گواهش تلاش والدینی که در شرف بیدار شدن بودند و برای رند بودن تاریخ تولد فرزندشان، به قولی لاکچری بودنش در صف سزارین پشت هم ایستادند تا نوبت شان شود. این که چه تعداد از این بچه ها خارج از زمانی که باید متولد شدند مشخص نیست، این که شایعات وحشتناک و تاسف بار درباره بعضی پیامدهای این کار عجیب وغریب هم چقدر راست بود مشخص نیست. فقط یک چیز مشخص است. آن هم این که چطور می توانید پای فرزندان مان را در این بازی لاکچری ها، چشم و هم چشمی ها، باورهای بی اساس و اقدامات بی پایه باز کنیم.کاش حداقل در این عصر عجایب که دنیا به خودش همه چیز می بیند، دستکم تلاش کنیم تا بچه ها را مصون از این وقایع نگه داریم. به خصوص آنجا که خطری مستقیم آن ها را نشانه گرفته خطری که ناشی از بی تدبیری بزرگها، بچه ها را گرفتار خودش می کند. حداقل تلاش کنیم دنیا را برایشان کمی دلپذیرتر کنیم و دردسرها را بگذاریم برای روزهایی که بزرگ شدند. یادمان نرود بچه ها نه به خواست خودشان که با تصمیم ما به این دنیا می آیند. پای این تصمیم به بهترین شکل بایستیم. بگذاریم بچه ها به همان قشنگی و سادگی اسم شان دنیایشان بچه بمانند.