بنای یادبود موسی جلیل

دانستنی های سفر

نماد معروف شهر کازان در کنار برج اسپاسکایای کاخ کرملین و موزه ملی تاتارستان قرار گرفته است. مجسمه با عظمت شاعر بزرگ تاتار
اطلاعات تاریخی
بنای یادبود موسی جلیل قهرمان اتحاد شوروی و یکی از مهم ترین شاعران تاتارستان در سال ۱۹۶۶ ساخته شد. او تا زمان دستگیر شدن توسط گشتاپو در سال 1943 به صورت مخفیانه با فاشیسم مبارزه می کرد. در زندان نازی ها، او برروی کاغذ پاره، شعرهای خود را می نوشت. این شعرها در آینده وارد مجموعه «دفتر معبید» شدند. او که حس کرده بود به زودی زندگیش به پایان خواهد رسید، دست نوشته های خود را به هم سلولی هایش در زندان داد. او در سال ۱۹۴۴ میلادی با گیوتین اعدام شد. «دفتر معبید» حاوی بیش از ۱۲۵ شعر است که به ۶۰ زبان دنیا ترجمه شده است. اصل آن در موزه ملی تاتارستان نگهداری می شود.

سرویس ها و خدمات
پارکینگ
مسیر دستیابی
نزدیک ترین ایستگاه – «کایی»، «تسنترالنی استادیون»، ایستگاه مترو «کرملیوفسکایا