راهنمای بازدید از تخت جمشید

میراث

تخت جمشید با نام اصلی «پارسه»، مجموعه ای از آثار باستانی بی نظیر دوره هخامنشی است. جایی در هشت کیلومتری «مرودشت» که در فهرست آثار جهانی قرار دارد. کاخ ها و دروازه های متعدد این مجموعه باستانی مبهوتتان می کند. قدم زدن در مجموعه تخت جمشید که روزگاری پایتخت ایرانیان بوده ساعاتی مهیج را برایتان رقم می زند؛ شهری که در آتش اسکندر مقدونی سوخت اما هنوز هم مهم ترین آثار تاریخی جهان است.

چطور بگردیم؟

کاخ ها و دروازه ها

دروازه ملل: بعد از بالا رفتن از پلکان ورودی، به یک درگاه می رسید که امروزه به آن «تالار ورودی» می گویند. در دوره هخامنشی «دروازه همه سرزمین ها» نام داشته است. این تالار سه درگاه در جهت های غربی، شرقی و جنوبی دارد.

کاخ صدستون: بعد از گذر از درگاه غربی و طی کردن خیابان سپاهان، به دروازه و کاخ نیمه تمام رسیده و پس از آن، این کاخ با سه هزار و 800 متر مربع مساحت را می بینید که بعد از آپادانا، بزرگ ترین کاخ ستون دار تخت جمشید است.

کاخ آپادانا: اینجا با چهار هزار و 400 متر مربع بزرگ ترین کاخ مجموعه تخت جمشید است. آپادانا به معنای تالار ستون دار است و احتمالاً کاخی بوده برای زمان بارعام شاه. این کاخ سه ایوان و یک تالار مرکزی است و جمعاً 72 ستون دارد که شما امروز فقط 14 ستون آن را می بیند و بقیه خراب شده.

کاخ تچر: آن را کاخ اختصاصی داریوش اول می دانند. «کاخ تچر» با ارتفاع نزدیک به دو متر بالاتر از کاخ آپادانا ساخته شده است. تچر یا تچرا به معنای خانه زمستانی است.

کاخ هدیش: بعد از گذر از سمت غربی کاخ تچر به حیاط جنوبی تچر می رسید و از پلکان کاخ «هدیش» بالا می روید. کاخ هدیش بلندترین کاخ مجموعه تخت جمشید و کاخ اختصاصی خشایارشا بوده است.

کاخ سه دروازه: بعد از پایین رفتن از پلکان شرقی کاخ هدیش به کاخ «سه دروازه» می رسید. این کاخ از سه ورودی ساخته شده که در مرکز تخت جمشید قرار دارد.

کاخ اندرونی: از کنار این کاخ با پلکان به سمت جنوب بروید، به کاخی می رسید که عنوان «کاخ اندرونی» به آن اعطا شده است. این کاخ توسط خشایارشا ساخته شده است.

خزانه: در قسمت شرق کاخ اندرونی به خزانه تخت جمشید می رسید. این جا توسط داریوش ساخته شده بود اما در چند دوره بعد هم تکمیل شد. خزانه شاهی دارای دو تالار بزرگ 99 و 100 ستونی است.

نکته: بعداز عبور از خزانه تخت جمشید به وسیله یک پلکان به طرف دامنه کوه که حرکت کنید، به دو آرامگاه می رسید که از آن اردشیر دوم و اردشیر سوم است.

تخت جمشید

چطور برسیم؟

از جاده قدیم شیراز به سمت اصفهان برانید. حدود 47 کیلومتری شمال شرقی شیراز و هشت کیلومتر پس از شهر «مرودشت» به طرف تخت جمشید بپیچید. اگر از شمال به سمت جنوب راه افتاده اید، 40 کیلومتر پس از «سعادت شهر» به یک دوربرگردان می رسید که مسیر را به طرف نقش رستم و تخت جمشید و شیراز تقسیم می کند.

کاخ های ستودنی

نویسنده: گل گز حسینی              عکس: سهراب سردشتی