گوی هفته : درس های بیماری

کلاب جوان

اولین «مدرسه – بیمارستان» ایران افتتاح شد. در این مدرسه که دارای سیستم آموزشی منحصر به فردی است با توجه به شرایط جسمی و روحی هر کودک بیمار به او آموزش ‌های لازم داده می‌ شود تا در مدت زمان بیماری و بستری بودن دچار محرومیت های تحصیلی نشود. در جهت هدف موسسه مهرآیین از ایجاد یک فضای آموزشی در بیمارستان، روحیه بخشی به کودکان بیمار و خانواده هایشان است. گوی طلایی این هفته به موسسان دلسوز این مدرسه – بیمارستان می دهیم تا گوشه ای از تلاش آن ها را ارج نهیم.

منبع : مجله جوان