اولین عکس سیاه چاله منتشر شد

کلاب دانستنیها

اولین عکس سیاه چاله

اخترشناسان نخستین تصویر سیاهچاله را که در یک کهکشان دور قرار دارند گرفته شده است.

این مساحت حدود 40 میلیارد کیلومتر است – سه میلیون برابر اندازه زمین – و توسط دانشمندان به عنوان یک هیولا توصیف شده است.

سیاهچاله 500 میلیون تریلیون کیلومتر است و توسط شبکه ای از هشت تلسکوپ در سراسر جهان عکس گرفته شده است.

جزئیات امروز در نامه های Astrophysical Journal منتشر شده است.

پروفسور هینو فالک، از دانشگاه رابوود در هلند، که این آزمایش را پیشنهاد کرد، به بی بی سی گفت که سیاهچاله در یک کهکشان به نام M87 یافت شده است.

او گفت: «آنچه ما می بینیم بزرگتر از اندازه کل سیستم خورشیدی ما است.

“این توده 6.5 میلیارد برابر خورشید است و یکی از سنگین ترین سیاهچاله هایی است که ما فکر می کنیم وجود دارد. این یک هیولای مطلق است، قهرمان سنگین وزن از سیاهچاله ها در جهان است.”

این تصویر یک “حلقه آتش” را به شدت روشن نشان می دهد، همانطور که پروفسور فالک آنرا توصیف می کند، دور یک سوراخ کاملا تاریک دایره ای را در بر می گیرد. هاله روشن از طریق گاز سوپرهیز شده سقوط به سوراخ ایجاد می شود. نور از تمام میلیاردها ستاره دیگر در کهکشان ترکیب است – که به همین دلیل است که می تواند در چنین فاصله ای از زمین دیده شود.

لبه دایره تاریک در مرکز، نقطه ای است که در آن گاز وارد سیاهچاله می شود، که یک جسم است که دارای کشش گرانشی بزرگ است و حتی نور نمی تواند فرار کند.

این تصویر یک “حلقه آتش” را به شدت روشن نشان می دهد، همانطور که پروفسور فالک آن را توصیف می کند، دور یک سوراخ کاملا تاریک دایره ای را در بر می گیرد. هاله روشن از طریق گاز سوپرهیز شده سقوط به سوراخ ایجاد می شود. نور از تمام میلیاردها ستاره دیگر در کهکشان ترکیب است – که به همین دلیل است که می تواند در چنین فاصله ای از زمین دیده شود.

لبه دایره تاریک در مرکز، نقطه ای است که در آن گاز وارد سیاهچاله می شود، که یک جسم است که دارای کشش گرانشی بزرگ است و حتی نور نمی تواند فرار کند.