امان از غذای خوشمزه

کلاب تندرستی

تغذیه و تناسب اندام

با تاسف بایدیک واقعیت تاریخی را بپذیریم که قرمه سبزی با چلوی معطر زعفرانی یکی از خوشمزه ترین غذاهای بشریت است که نمی توان دست رد به سینه اش زد. شاید بپرسید چرا ؟  این واقعیت تاریخی را با تاسف اعلام می کنم. دلیل روشنی دارد؛ این که در زندگی مدرن امروز که ماشین ها و ابزارهای الکترونیکی و خودروها زحمت بیشتر فعالیت های بدنی ما را می کشند و ما تقریبا به موجوداتی تبدیل شده ایم که از حالت نشسته به حالت های لمیده، ایستاده و گاه قدم زنان بدل می شویم زحمت سوزاندن حجم تپلی از گوشت ونشاسته و چربی ها تبدیل به کاری سنگین برای بدنمان شده است. طوری که بعد از هر وعده غذایی شکم و امحا و احشایمان کاسه چه کنم چه کنم در دست می گیرند و در حالی که دنبال راه چاره می گردند یکهو با یک نان خامه ای هم روبه رو می شوند که به ظاهر آمده تابه عملکرد هضم غذا کمک کند. بله این دوگانگی میان سنت و مدرنیته دمار از روزگار وضع تناسب اندام مان درآورده و اگر به موقع به فکر نیفتیم با سر و بدنی به شدت بی قواره و بیمار روبه رو خواهیم شد. با این احوال اما می توان گفت اوضاع به این بدی هم نیست. کارشناسان تغذیه و مربیان ورزشی بیکار ننشسته اند و با رائه راه حل هایی تلاش می کنند پیوندی میان زندگی بی تحرک مدرن غذا های سنتی ما ایرانیان برقرار کنند. در این بخش از مجله گریزی می زنیم به این راهکارهای امید آفرین.

نویسنده: پریسا سجادی / منبع: مجله تندرستی همشهری