راهنمای زیارت آرامگاه دانیال نبی (ع) در شهر شوش

زیارت

می گویند دانیال نبی همراه سپاهیان فاتح پارسی به شوش آمد؛ همان سپاهی که کوروش توسط آنها از سد استحکامات شهر بابل گذشت و پا به آن گذاشت، رویدادی که دانیال سال ها قبل پیش بینی کرده بود و انتظارش را می کشید، پیکر او سال ها بر فراز تپه ای در شهر شوش بود تا «ابوموسی اشعری» در سال ۱۷ هجری با سپاهیان اسلام از راه برسد و پیکر نبی خدا را در کرانه رود «شاوور » دفن کند.

نکته

دانیال پسر یوحنا و از نسل داودا است. ابن اعثم کوفی»،« استخری »«طبری» و نویسنده ناشناس حدود «العالي » محل دفن او را شوش دانسته اند.

چه می بینیم؟ هنر باستانی یک گنبد

Ø     گنبد اُر چین : نخستین بخش از مقبره دانیالع) که به چشم می آید، گنبد سفید رنگ کله قندی اش است، کارشناسان معتقدند که معماران در ساخت گنبدهای مطبق ارچین به زیگورات های عیلامی نظر داشته اند. گنبدارچین دانیال نبی را «حاج شیخ جعفر شوشتری» در سال ۱۲۸۷ ه.ق پس از آن که سیل بقعه قدیمی را با خود برده ساخت.

Ø     سردابه: ضریح دانیال نبی را می توانید زیر گنبدارچینش زیارت کنید. سردابه حرم دانیال اگه سنگ قبر او قرار دارد، زیرزمینی است به عرض سه مترو طول هفت متر، با سقفی هلالی و سنگ قبری سفید رنگ در محفظه ای شیشه ای جالب است بدانید رسم سردابه سازی سنتی است که بسیاری از معماران ایرانی در ساخت مقابر بجا آورده اند.

 رودخانه شاوور: شاوور از روستای «جریهن» در ۱۸ کیلومتری شمال شوش  آغاز می شود، شوش را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می کند و از کنار حرم دانیال نبی ها می گذرد و ۵۰ کیلومتر پایین تر به «دز» می ریزد، پس حیف است که شاوور و ساحل زیبای آن را در مجاورت مقبره دانیال نبی یانبینید. براساس بعضی روایات تاریخی دانیال نبی زیر آب های روان این رودخانه آرام گرفته است.

خوزستان/ شوش/ مقبره دانیال نبی(ع)

چطور برسیم؟

 از اهواز: فاصله اهواز تا شوش ۱۰۰ کیلومتر است، طی این مسیر حدود یک ساعت و ۳۰ دقیقه طول می کشد. در پایانه اهواز می توانید با اتوبوس هم خود را به شوش برسانیداز اندیمشک: اگر با قطار راهی خوزستان هستید، می توانید در ایستگاه اندیمشک از قطار پیاده شوید و نیم ساعته به شوش برسید اتوبوس هایی که از شمال خوزستان وارد می شوند و قصد اهواز را دارند از کنار شوش عبور می کنند. اگر چهارراه شوش از اتوبوس پیاده شویده می توانید با تاکسی به حرم دانیال پیامبر برسید.

پیامبر شوش

نویسنده: کسری ذوالفقاری / عکس: محمدمهدی بهمنی