دادگاه اتهام آدم ربایی را رد کرد

کلاب سرنخ

راحله زنی که در سفر به ترکیه با سهیل آشنا شد، شکایت خود را مبنی بر آدم ربایی و تجاوز به دادگاه ارائه داد. راحله به تنهایی راهی سفر سیاحتی به ترکیه شد. خانواده اش او را به زن و مردی سپردند که همسفر راحله بودند. سهیل نیز یکی دیگر از همسفران راحله بود و خانواده راحله از سهیل می خواهند که مواظب دخترشان باشد. سفر آغاز شد، اما در همان ابتدا زن و شوهری که همسفر راحله بودند از آن‌ ها جدا شدند. سهیل و راحله با هم صمیمی شده و هنگام سفر در ترکیه به گشت و گذار پرداختند. اما آن‌ ها زمان ورود به ایران از طریق مرز زمینی، با مشکل روبه رو می شوند. اشانتیون یکی از لباس هایی که سهیل خریده بود، یک شیشه مشروب الکلی بود. در مرز این شیشه آن‌ ها را با مشکل مواجه می کند. پلیس مرزی اعلام می کند س هیل باید بماند تا تکلیف این شیشه مشخص شود. اما راحله از او جدا نمی شود و آن جا ادعا می کند: «تا شوهرم را ر‌ ها نکنید من از اینجا نمی روم.» پس از چند ساعت هر دوی آن‌ ها از مرز عبور می کنند. آن‌ ها به محض آن که به خیابان مولوی می رسند با هم دعوا می کنند و پلیس مجبور به دخالت شده، سهیل را دستگیر می کند. راحله در شکایت خود از سهیل اعلام می کند که مورد تجاوز قرار گرفته و اتهام هایی چون تهدید، حبس غیر قانونی، اخاذی از طریق کارت عابر بانک، شرب خمر، خرید مشروبات الکلی و آدم ربایی را به سهیل وارد می کند.‌ پس از تحقیقات مشخص می شود که راحله با میل خود با سهیل ارتباط برقرار کرده و کارتهای بانکی اش را با رضایت خود در اختیار متهم قرار داده است. دادگاه سهیل را در دیگر مواردی چون آدم ربایی، تهدید، حبس غیرقانونی، اخاذی از طریق کارت عابر بانک، شرب خمر و خرید مشروبات الکلی نیز مبرا دانسته و اعلام کرد که اتهامی به او وارد نیست. اما گوشی شاکی بدون رضایت او اخذ شده و بزهکاری متهم در این مورد محرز است.

منبع : مجله سرنخ